ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทบ.สั่ง กกล.ลาดตระเวนป้องกัน "โรฮีนจา" ลักลอบเข้าเมือง

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 58 พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพไทยร่วมกันแก้ไขปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย ที่เข้ามาบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยนั้น กองทัพบกได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการลาดตระเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย กองทัพบก (ศอ.ยฐ.ทบ.) ขึ้นเพื่อเร่งดำเนินการตามภารกิจ ซึ่งทาง พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. สั่งการให้กองทัพภาคที่ 4 โดยกองกำลังชายแดนในพื้นที่ภาคใต้จัดกำลังลาดตระเวนทางบกในพื้นที่รับผิดชอบ ด้านทะเลอันดามัน เพื่อตรวจสอบพื้นที่ว่ามีผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่หรือไม่ พร้อมตั้งจุดตรวจตามเส้นทางสำคัญเพื่อสกัดกั้น ป้องปรามการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และให้การช่วยเหลือผู้โยกย้ายถิ่นฐานฯ ตามความเหมาะสม  

รองโฆษก กองทัพบก กล่าวอีกว่า ส่วนพื้นที่ที่รับผิดชอบจะครอบคลุมพื้นที่แนวชายแดนที่ติดกับ 2 ประเทศ อาทิ พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.ชุมพร และ ระนอง กองกำลังเทพสตรี โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ได้จัดกำลังลาดตระเวนและตั้งจุดตรวจสกัดในพื้นที่สำคัญ อาทิ อ.เมือง, อ.กะเปอร์, อ.กระบุรี, อ.ละอุ่น และ อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ส่วนในพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ด้าน จ.สตูล จ.สงขลา จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส กองกำลังเทพสตรี โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ได้เข้าลาดตระเวนและตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัย รวมทั้งตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่สำคัญ ได้แก่ อ.ควนโดน จ.สตูล และ อ.สะเดา จ.สงขลา 

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้กองกำลังชายแดนของกองทัพบกยังคงตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันได้มีการประสานกับส่วนราชการ และบูรณาการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม พร้อมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 316 คน เป็นชาวโรฮีนจา บังกลาเทศ และเมียนมา รวมทั้งมีการสนับสนุนกำลังพลในการสนธิกำลัง เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะตามสถานการณ์ และตามที่ส่วนราชการต่างๆ ร้องขอ โดย ผบ.ทบ.กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ยึดถือตามนโยบายของรัฐบาล ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายภายใต้หลักมนุษยธรรมเพื่อให้การแก้ไขปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย.

ผบ.ทบ.สั่ง กองทัพภาคที่ 4 จัด กกล.ลาดตระเวน ป้องกัน 'โรฮีนจา' ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมทั้งช่วยเหลือผู้โยกย้ายถิ่นฐานฯ ตามความเหมาะสม ตามแนวชายแดนทั้งฝั่งเมียนมาและมาเลเซีย... 4 มิ.ย. 2558 14:14 4 มิ.ย. 2558 15:47 ไทยรัฐ