ข่าว

วิดีโอ

องค์กรภาคีเครือข่ายฯ 3 จังหวัด หนุน คงร่าง รธน.ทุกมาตรา

องค์กรภาคีเครือข่ายการพัฒนาประชาสังคม 3 จังหวัด สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญขอให้คงไว้ทุกมาตรา ยืนยันคำว่า “พลเมือง” ไม่ทำให้เกิดความสับสน

วันที่ 4 มิ.ย. 58 องค์กรภาคีเครือข่ายการพัฒนาประชาสังคม 3 จังหวัดจากกรุงเทพมหานคร ราชบุรี และสระแก้ว นำโดย นายสมเกียรติ์ ภู่ธรรมศิริ เครือข่ายประชาคมสุขภาพท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว ยื่นแถลงการณ์ผ่าน นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญโดยขอให้ยืนยันในการคงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ 4 ประการ และทุกมาตราของการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อนำชาติสู่สันติสุข โดยเฉพาะการคงไว้สมัชชาพลเมือง สภาตรวจสอบภาคพลเมืองและสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อให้ประเทศไทย มีกลการปฏิรูป และขอเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

นายสมเกียรติ์ ยืนยันว่า ข้อเสนอของบางฝ่ายที่จะให้ตัดคำว่า “พลเมือง” ออกจากร่างรัฐธรรมนูญนั้น ไม่ทำให้เกิดความสับสน เนื่องจากพลเมืองทำให้เมืองมีพลังใน 77 จังหวัด ถ้าหากพลเมืองมีพลังที่ชัดเจนทำให้เกิดการขับเคลื่อนในแต่ละเมืองได้มีประสิทธิภาพ ความหมายของพลเมือง ยังทำให้เกิดพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ ดังนั้น พลเมืองจึงมีความสำคัญ

องค์กรภาคีเครือข่ายการพัฒนาประชาสังคม 3 จังหวัด สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญขอให้คงไว้ทุกมาตรา ยืนยันคำว่า “พลเมือง” ไม่ทำให้เกิดความสับสน 4 มิ.ย. 2558 12:13 4 มิ.ย. 2558 15:43 ไทยรัฐ