ข่าว

วิดีโอ

“บิ๊กตู่” สั่งสังคายนากฎหมายเช่านา

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมาย ที่ประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปร่วมกันพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ.2524 หรือกฎหมายเช่านา ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการเช่าที่ดินทั้งผู้ให้เช่า และเกษตรกรผู้เช่า

“กฎหมายเช่านาอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ ศึกษาการยกร่างแก้ไขมาก่อนแล้ว เพราะตัวกฎหมายมีเงื่อนไขบังคับเจ้าของที่ดินและคุ้มครองผู้เช่ามากเกินไป จนทำให้เจ้าของที่ดินตัดสินใจไม่ยอมให้เช่าที่ดินในที่สุด แต่เกษตรกรมีความจำเป็นที่ต้องขอเช่า สุดท้ายจึงกลายเป็นการเช่าที่ดินกันโดยไม่ทำตามกฎหมาย โดยมีประมาณ 1.08 ล้านครัวเรือน หรือ 41% ของผู้เช่าที่นาทั้งหมดเช่าไม่ทำสัญญาตามกฎหมาย จึงต้องแก้ไขให้กฎหมายให้สามารถปฏิบัติได้จริง ดึงทุกคนเข้าสู่ระบบ”

ส่วนแนวทางในการแก้ไขกฎหมายการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรจะต้องแก้ปัญหา 5 เรื่อง ได้แก่ 1.ยกเลิกข้อกฎหมายเดิมที่บังคับให้การปล่อยเช่าที่ดินเกษตรกรมีเวลาขั้นต่ำอย่างน้อย 6 ปี ซึ่งเจ้าของที่ดินเห็นว่ายาวนานเกินไปจนไม่ปล่อยให้เช่า 2.การบอกเลิกการให้เช่าที่ดิน บังคับว่าจะทำได้เมื่อนำที่ดินนั้นไปใช้ทำการเกษตรเอง และต้องไปขออนุญาตจากคณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (คชก.) ตำบลเป็นผู้อนุมัติด้วย 3.ไม่อนุญาตให้ปล่อยเช่าที่นาเป็นรายปี 4.ให้อำนาจการกำหนดค่าเช่าสูงสุดไว้ที่ คชก. ซึ่งปัจจุบันไม่สอดคล้องกับราคาข้าวในตลาด และ 5.หากเจ้าของที่ดินต้องการนำที่ดินที่ปล่อยเช่าออกขาย ต้องให้สิทธิ์ผู้เช่าเป็นคนซื้อรายแรก.

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมาย ที่ประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงมหาดไทย... 4 มิ.ย. 2558 04:48 4 มิ.ย. 2558 04:48 ไทยรัฐ