ข่าว

วิดีโอ

ทอท.จัด จนท. สังเกตอาการผู้โดยสารเข้าประเทศ ป้องไวรัสเมอร์ส

ทอท. หนุนด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เฝ้าระวังการระบาด ไวรัสเมอร์ส จัดเจ้าหน้าที่สังเกตอาการผู้โดยสารที่ผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เน้นผู้ที่มาจากตะวันออกกลาง และประเทศที่พบการระบาด ...

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวถึง กรณีที่กำลังมีการระบาดของโรคทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ในประเทศตะวันออกกลาง และเกาหลีใต้ว่า ทอท.ได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยาน 6 แห่งที่ ทอท.บริหาร ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดย ทอท.ได้จัดพื้นที่ รวมทั้งอำนวยความสะดวกและสนับสนุนเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิให้กับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคดังกล่าว 

โดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตอาการผู้โดยสารที่ผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศตะวันออกกลาง และเกาหลีใต้ รวมถึงผู้มีประวัติการเดินทางจากประเทศดังกล่าวในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ (Hand Held Thermo Scan) ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งกล้องตรวจวัดไข้ (Thermo Scan Camera) จำนวน 3 จุด เพื่อเฝ้าระวังที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 3 จุด คือ บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง 2 จุด และคองคอร์ส E 1 จุด ทั้งนี้ หากสังเกตพบผู้โดยสาร ที่มีอาการอ่อนเพลีย มีไข้ ไอมาก หรือหายใจเร็ว หอบเหนื่อย ก็จะขอตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อยืนยันอีกครั้ง และหากพบว่ามีไข้สูง ก็จะดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป อย่างไรก็ตามปัจจุบันองค์การอนามัยโลก ยังไม่ได้ประกาศเรื่องการระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ห้ามเดินทาง เนื่องจากประเทศต้นทางที่มีการระบาดของโรคได้ดำเนินมาตรการการควบคุมโรคแล้ว.

ทอท. หนุนด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เฝ้าระวังการระบาด ไวรัสเมอร์ส จัดเจ้าหน้าที่สังเกตอาการผู้โดยสารที่ผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เน้นผู้ที่มาจากตะวันออกกลาง และประเทศที่พบการระบาด ... 3 มิ.ย. 2558 20:12 3 มิ.ย. 2558 20:42 ไทยรัฐ