ข่าว

วิดีโอ

บวรศักดิ์ ชี้ ตอบแทน 35 อรหันต์ ไม่ได้ ปรับลด รธน. 315 มาตรา

บวรศักดิ์ ยัน ตอบแทน 35 อรหันต์ กมธ.ยกร่างฯ ไม่ได้ว่าจะปรับลด รธน. 315 มาตรา หรือไม่ ยันไร้ธง ควบรวม กสม.-ผู้ตรวจการแผ่นดิน ย้ำหากขยายเวลาร่าง รธน. 30 วัน ก็จะไปสิ้นสุด ก.ค. 

วันที่ 3 มิ.ย. 58 นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผย หลังฟังคำชี้แจงจากผู้ขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่า คำขอแก้ไข สามกลุ่มแรก มีเหตุผล มีบางส่วนเสนอตัดสภาตรวจสอบภาคพลเมืองออก และบางกลุ่มเสนอตัดระบบโอเพ่นลิสต์ออก ส่วนการเสนอสิ่งที่เป็นโครงสร้างหลัก หรือ เสาเอกของรัฐธรรมนูญ จะตัดทิ้งทั้งหมดไม่ได้

นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ประเด็นกลุ่มการเมือง มีหลายกลุ่มเห็นตรงกันให้ตัดออก ซึ่งหากตัดออกตามคำขอแก้ไข อาจต้องแลกกับปัญหาเดิมที่จะกลับมา คือ การจัดตั้งพรรคการเมืองที่ง่ายขึ้น ส่วนเรื่องการควบรวมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น มีหลายข้อเสนอเข้ามา ก็ต้องรับฟังและนำกลับมาทบทวน ยืนยันว่า ไม่ได้มีธงอะไรทั้งสิ้น สำหรับ 315 มาตรา แนวโน้มที่จะมีการปรับลดลงหรือไม่ หลังจากรับฟังคำชี้แจงจากผู้ขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ นายบวรศักดิ์ ระบุว่า ยังตอบแทนคณะกรรมาธิการฯ ทั้ง 35 คนไม่ได้ แต่ยืนยันว่าไม่มีธงอย่างแน่นอน

นายบวรศักดิ์ ยังได้ชี้แจงถึงเรื่องการไม่ให้สื่อมวลชนเข้ารับฟังกลุ่มที่เข้ามาชี้แจงขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่า เพื่อต้องการให้กรรมาธิการมีอิสระในการรับฟังและสอบถาม จะได้ไม่ต้องกังวลว่า มีสื่อเข้าร่วมรับฟัง และป้องกันการผิดพลาดและความเข้าใจผิดสำหรับสื่อมวลชน ที่อาจนำไปเป็นประเด็นพาดหัว ทำให้เกิดความสับสน พร้อมยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องปกปิด เพราะให้โฆษกคณะกรรมาธิการฯ แถลงให้สื่อทราบอย่างชัดเจนทุกครั้ง

นายบวรศักดิ์ ยังระบุว่า ช่วงโค้งสุดท้ายของการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญอาจจะต้องถกเถียงในประเด็นที่มีความเห็นตรงกันหลายกลุ่ม มากกว่าเดิม ส่วนเวลาของการร่างรัฐธรรมนูญนั้น หากรัฐบาลขยายเวลาออกไปอีก 30 วัน ก็อาจจะเลื่อนการประชุมพิจารณายกร่างรายมาตราร่างสุดท้ายที่สวนสน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกไปเป็นระหว่างวันที่ 14-22 กรกฎาคมแทน

นายบวรศักดิ์ ยังปฏิเสธถึงกระแสการจัดทำธงเขียว สนับสนุนการร่างรัฐธรรมนูญ ที่ให้พลเมืองเป็นใหญ่ โดยระบุว่า คณะกรรมาธิการยกร่างฯ ไม่ได้ลงไปจัดการเรื่องดังกล่าว แต่เป็นความคิดของประชาชนที่สนับสนุนเรื่องสิทธิพลเมือง ซึ่งคิดว่าอาจจะเริ่มมาจากเวทีเผยแพร่ความรู้ร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดขอนแก่น

บวรศักดิ์ ยัน ตอบแทน 35 อรหันต์ กมธ.ยกร่างฯ ไม่ได้ว่าจะปรับลด รธน. 315 มาตรา หรือไม่ ยันไร้ธง ควบรวม กสม.-ผู้ตรวจการแผ่นดิน ย้ำหากขยายเวลาร่าง รธน. 30 วัน ก็จะไปสิ้นสุดก.ค. 3 มิ.ย. 2558 18:06 3 มิ.ย. 2558 18:50 ไทยรัฐ