วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"กลุ่มประสาร" ชงขอเพิ่มแก้ 10 ประเด็น

สปช. กลุ่มประสาน ชงขอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง รธน. 10 ปม เพิ่มอำนาจ ปชช. ของจริง ด้าน "รสนา" ขอเลือกตั้ง ส.ว.จากฐานอาชีพ ขณะวสันต์ เสนอปฏิรูป ป.ป.ช.

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 3 มิ.ย. 58 ที่รัฐสภา นายประสาร มฤคพิทักษ์ และตัวแทนคณะ 26 คน กล่าวถึงข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ ว่า ได้เสนอให้มีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวม 93 ประเด็น โดยขอเพิ่มเติมใหม่ 10 ประเด็น คือ เพิ่มมาตรา 50/1 ให้ปิโตรเลียมเป็นทรัพยกรของปวงชนชาวไทย และให้มีบริษัทพลังงานแห่งชาติ เข้ามาบริหารจัดการ มาตรา 63/1 ให้พลเมืองสามารถใช้สิทธิทางศาล ฟ้องร้อง เพื่อติดตามสาธารณสมบัติของชาติคืนจากผู้ครอบครองโดยมิชอบ มาตรา 70/1 จัดตั้งกองทุนสนับสนุนป้องกันปราบปรามการทุจริตโดยประชาชน มาตรา 241/1 จัดตั้งศาลคดีทุจริตเป็นศาลชำนัญการพิเศษ มาตรา 246/1 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ต้องกำหนดเวลาที่ชัดเจนเพื่อให้รวดเร็วยิ่งขึ้น มาตรา 274/1 ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเป็นองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 275/1-5 ให้แยกผู้ตรวจการแผ่นดินออกเป็นการเฉพาะ

มาตรา 276/1-2 ให้แยกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นการเฉพาะ มาตรา 281/1 ปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมาตรา 295/1 ปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งระบบเพื่อเพิ่มสิทธิพลเมือง สิทธิชุมชน สิทธิสตรี สิทธิผู้บริโภค รวมถึงสิทธิเสรีภาพสื่อสารมวลชน ไม่ใช่ประชาธิปไตย 4 วินาที ผ่านการเลือกตั้งอย่างที่ผ่านมา

ขณะที่ น.ส.รสนา โตสิตระกูล สปช. หนึ่งในกลุ่มกล่าวว่า ตนจะเสนอการเลือกตั้ง ส.ว.ให้เป็นการเลือกตั้งแบบกลุ่มจังหวัด โดยคัดผู้สมัครแต่ละจังหวัดมาจากฐานอาชีพต่างๆ โดยให้ผู้สมัครมาจากสาขาอาชีพต่างๆ และคัดเลือกกันเองให้เหลือกลุ่มละ 30-33 คน เชื่อว่า จะสามารถป้องกันการทุจริตซื้อขายเสียง และป้องกันการล็อบบี้จัดคนมาจากระบบอุปถัมภ์

ด้านนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ สปช.ในกลุ่มเดียวกัน กล่าวว่า ตนเสนอให้มีการปฏิรูป ป.ป.ช.ครั้งใหญ่ โดยเฉพาะวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี และที่มากรรมการ ป.ป.ช.ต้องมีความหลากหลายขึ้น พร้อมกำหนดระยะเวลาดำเนินกระบวนการในแต่ละคดีการทุจริตให้มีระยะเวลาที่ชัดเจน ไม่ให้เกิดความล่าช้าและคดีค้างจำนวนมาก "สารี" ตัด 3 คณะกรรมการควบรวมเป็นคณะเดียว

ส่วน น.ส.สารี อ๋องสมหวัง สปช. กล่าวว่า จะเสนอให้ตัดคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการสร้างความปรองดองแห่งชาติ โดยควบรวมเข้าด้วยกันจาก 3 คณะกรรมการ ให้เป็นชุดเดียวในชื่อ สมัชชาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและการสร้างความปรองดองแห่งชาติ และขอให้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน

สปช. กลุ่มประสาน ชงขอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง รธน. 10 ปม เพิ่มอำนาจ ปชช. ของจริง ด้าน "รสนา" ขอเลือกตั้ง ส.ว.จากฐานอาชีพ ขณะวสันต์ เสนอปฏิรูป ป.ป.ช. 3 มิ.ย. 2558 16:06 3 มิ.ย. 2558 17:26 ไทยรัฐ