วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้สูงอายุออกกำลังกาย กันไม่ให้สมองเหี่ยว

ผู้ที่มีอายุอยู่ในวัยกลางคน ระหว่าง 45 ถึง 63 ปี ที่ได้ออกกำลังแบบแอโรบิกอยู่เป็นประจำ จะป้องกันไม่ให้สมองเหี่ยวเมื่อยามเข้าวัยชรา

นักวิจัยด้านเวชศาสตร์วัยชราของสถาบันวิจัยวัยทองแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาในเรื่องนี้เล่าว่า ผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนจะยังรักษาความแข็งแรงสมบูรณ์ไว้ได้ ซึ่งช่วยรักษาสมองให้คงมีสุขภาพดีต่อไป เฉลี่ยแล้วอีก 20 ปี หลังจากที่พ้นช่วงวัยนี้ได้ ทีมนักวิจัยได้ทดสอบความฟิต โดยการให้วิ่งลู่กล และได้ใช้การถ่ายภาพสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า คอยจับดูความเปลี่ยนแปลงของขนาดมันสมองไปด้วย

ในตอนเริ่มการศึกษาผู้เข้าร่วมมีอายุเฉลี่ย 69 ปี และยังคงมีร่างกายกับสมองสมบูรณ์ดี ปลอดจากโรคสมองเสื่อม โรคประสาท โรคลมอัมพาต รวมทั้งโรคปอดหรือมะเร็ง

จากการศึกษาได้พบว่า ผู้ที่มีวัย 50 ปี และยังมีลอนสมองส่วนกลางสมบูรณ์ดี คงมีสถานะความจำความสามารถในการใช้ภาษา และความ เข้าใจดีเยี่ยมอยู่.

ผู้ที่มีอายุอยู่ในวัยกลางคน ระหว่าง 45 ถึง 63 ปี ที่ได้ออกกำลังแบบแอโรบิกอยู่เป็นประจำ จะป้องกันไม่ให้สมองเหี่ยวเมื่อยามเข้าวัยชรา 3 มิ.ย. 2558 14:14 3 มิ.ย. 2558 14:14 ไทยรัฐ