ข่าว

วิดีโอ

ปตท.ชื่นมื่นคู่ค้างานก๊าซโลก เวทีเจรจาจัดหาเชื้อเพลิงสร้างความมั่นคงชาติ

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยระหว่างร่วมเวทีประชุมก๊าซฯโลก 2015 หรือ World Gas Conference 2015 ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2558 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระบุปัจจุบันปริมาณสำรองปิโตรเลียมของไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การจัดหาแหล่งก๊าซฯใหม่ๆ ในประเทศนั้นทำได้ยากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้น รวมถึงการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่ง ซึ่งหันมาใช้ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ (NGV) มากขึ้น ปตท.จึงต้องเร่งจัดหาก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่า เศรษฐกิจไทยจะไม่สะดุดจากภาวะขาดแคลนพลังงานภายใต้สถานการณ์ที่ประเด็นสัมปทานปิโตรเลียมและแผนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ล้วนยังไม่มีความชัดเจน

จากแหล่งพลังงานในประเทศที่มีจำกัด กลุ่ม ปตท.จึงใช้เวทีประชุมก๊าซฯโลก เพื่อแสวงหาโอกาสและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อร่วมกันจัดหาก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับความต้องการใช้ของไทย โดยมีเป้าหมายในการเจรจากับคู่ค้าสำคัญเพื่อวางแผนจัดหาแอลเอ็นจีในระยะยาว อาทิ การพูดคุยกับบริษัท เชฟรอน (Chevron) รวมถึงการขยายความร่วมมือกับบริษัทในกลุ่มของกาตาร์ก๊าซฯ (Qatargas) นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงยังได้พบปะพูดคุยเจรจาทางธุรกิจกับบริษัท เปโตรนาส (Petronas) และบริษัทเอ็นจี้ (Engie) ในการตกลงซื้อขายแอลเอ็นจีในอนาคต ซึ่งปัจจุบันทั้งสองบริษัทก็มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีต่อกันกับกลุ่ม ปตท. โดย เปโตรนาสมีบริษัทลูกที่ร่วมทุนในโครงการเจดีเอ และบริษัท เอ็นจี้ ก็ถือหุ้น 40% ในบริษัท พีทีทีเอ็นจีดี ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท.

นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท.ก็ยังแสวงหาพันธมิตรอื่นๆ ซึ่งอาจจะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งด้านเชื้อเพลิงแอลเอ็นจีโดยการจัดหาแหล่งแอลเอ็นจีระยะสั้น (ซื้อ/ขายในตลาด Spot หรือซื้อ/ขายเป็นครั้งๆ) จากแหล่งต่างๆ โดยในงานครั้งนี้ ปตท.มีโอกาสเจรจาธุรกิจร่วมกับบริษัท โททาล (Total) และบริษัท เชลล์ (Shell) ด้วย ทั้งนี้ สำหรับงานประชุมก๊าซฯโลก 2015 มีบริษัทด้านพลังงานกว่า 600 บริษัท ใน 100 ประเทศเข้าร่วม.

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยระหว่างร่วมเวทีประชุมก๊าซฯโลก 2015 หรือ World Gas Conference 2015... 3 มิ.ย. 2558 04:14 3 มิ.ย. 2558 04:15 ไทยรัฐ