ข่าว

วิดีโอ

เร่งเครื่องโครงการ “แปลงใหญ่” ลุ้นรายได้เกษตรกรปีละ 2 แสน บ.

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมเดินหน้าโครงการส่งเสริมพื้นที่เกษตรกรรมแบบแปลงใหญ่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยยก จ.สิงห์บุรี และกำแพงเพชร เป็นตัวอย่างนำร่อง ซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีพื้นที่เกษตรทั้งหมด 9.24 ล้านไร่ คิดเป็น 72.04% ของพื้นที่ทั้งหมดในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครอบคลุม 16 จังหวัด 91 อำเภอ 673 ตำบล และ 5,287 หมู่บ้าน มีประชากร 5.62 ล้านคน ไม่นับรวมพื้นที่กรุงเทพฯ ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่นาข้าวมากที่สุดจำนวน 5.84 ล้านไร่ หรือ 45.59% ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาคือพืชไร่ 2.39 ล้านไร่

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)ประเมินว่า หากเกษตรกรทำเกษตรกรรมแบบแปลงใหญ่ตามที่ภาครัฐส่งเสริมจะทำให้มีรายได้สุทธิหลังหักต้นทุนอยู่ที่ 78,000-207,600 บาท/ปี โดยเดือน พ.ค.-ก.ค. ปลูกข้าวขาว ส.ค.-พ.ย.ปลูกข้าวหอมปทุม ส่วนเดือน ธ.ค. -เม.ย. หากปลูกถั่วเขียวจะมีรายได้ 140,100 บาท/ราย/ปี หากปลูกถั่วลิสงมีรายได้ 207,600 บาท/ไร่/ปี ปลูกถั่วเหลืองมีรายได้ 78,000 บาท/ราย/ปี และปลูกข้าวโพดมีรายได้ 108,600 บาท/ราย/ปี

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการ สศก.กล่าวว่า คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ได้เลือกพื้นที่สำหรับเริ่มโครงการแปลงใหญ่ฯในเบื้องต้นแล้วรวม 76 จังหวัด 28 สินค้า จำนวน 263 แปลง.

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมเดินหน้าโครงการส่งเสริมพื้นที่เกษตรกรรมแบบแปลงใหญ่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยยก จ.สิงห์บุรี และกำแพงเพชร เป็นตัวอย่างนำร่อง ... 3 มิ.ย. 2558 04:08 3 มิ.ย. 2558 04:09 ไทยรัฐ