วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ช่วยค่าอ้อยตันละ 160 บาท “ประยุทธ์” เตือนอย่าตามกระแส

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

แห่ปลูกข้าว “ไรซ์เบอร์รี่” จนล้นตลาด

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งเป็นที่นิยมปลูกกันมากของเกษตรกร โดยให้ข้อคิดเห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการสนับสนุนการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้รัดกุม รอบคอบ ต้องให้อุปสงค์และอุปทาน คือ ปริมาณความต้องการกับการผลิตมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน และต้องหาตลาดไว้รองรับ รวมถึงการโซนนิ่งหรือจำกัดพื้นที่การปลูกให้เหมาะสมด้วย ไม่เช่นนั้น ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆจะกลายเป็นปัญหาความต้องการน้อยกว่าปริมาณการผลิต หาตลาดไม่ได้ เหมือนสินค้าเกษตรชนิดอื่น เช่น ยางพารา รวมทั้งต้องคงคุณภาพไม่ให้คุณภาพลดต่ำลงด้วย

ขณะเดียวกัน ที่ประชุม ครม.ยังอนุมัติเรื่องการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2557/2558 โดยเห็นชอบในหลักการเพิ่มค่าอ้อยในอัตราตันละ 160 บาท อย่างไรก็ตาม ครม.ได้เห็นชอบในหลักการในการคงการปรับขึ้นราคาน้ำตาลภายในประเทศกิโลกรัมละ 5 บาท เพื่อนำไปเป็นรายได้ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย สำหรับนำไปชำระหนี้เฉพาะในส่วนที่นำมาช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยในฤดูการผลิตปี 2557/2558 ไปจนกว่าจะชำระหนี้หมด โดยกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายจะกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อนำมาช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยตันละ 160 บาท จากประมาณการผลผลิตอ้อยเบื้องต้น 102.20 ล้านตัน วงเงินรวม 16,352 ล้านบาท นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติเพิ่มเติมให้เร่งทบทวนโครงสร้างการคำนวณต้นทุนการผลิตอ้อยให้ราคาอ้อยขั้นต้นมีความเหมาะสม

“นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ในส่วนที่จะนำอ้อยไปทำเอทานอลต้องเร่งดำเนินการเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอ้อยได้เต็มที่มากขึ้น รัฐเสียเงินชดเชยน้อยลง”.

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ... 3 มิ.ย. 2558 04:04 3 มิ.ย. 2558 04:05 ไทยรัฐ