ข่าว

วิดีโอ

ครม.เห็นชอบตั้ง 'ทรงพร โกมลสุรเดช' นั่งปลัดไอซีที

ครม.เห็นชอบให้ ”ทรงพร โกมลสุรเดช” นั่งปลัดไอซีที ตั้ง”อนุสันต์ เทียนทอง” ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ...
 


เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. มีมติแต่งตั้งนายอนุสันต์ เทียนทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และนางทรงพร โกมลสุรเดช รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯนอกจากนี้ ครม.ยังมีมติแต่งตั้งนายสมเกียรติ บุญทอง แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน และมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา 2. นายสิทธิพงษ์ ดิลกวณิช 3. นายโสภณ ชมชาญ 4. นายวุฒิชาติ สิริช่วยชู และ5. น.ส.ณัฐภัทร ถวัลยโพธิ.

ครม.เห็นชอบให้ ”ทรงพร โกมลสุรเดช” นั่งปลัดไอซีที ตั้ง”อนุสันต์ เทียนทอง” ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ...
 2 มิ.ย. 2558 22:39 2 มิ.ย. 2558 23:08 ไทยรัฐ