วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช. สั่งปิดปากสมาชิก ห้ามซักร่าง รธน. ประชุมเวทีแม่น้ำ 3 สาย

สนช. ตีกรอบประชุมแม่น้ำ 3 สาย สั่งปิดปากสมาชิก สนช.–สปช. ห้ามซักถามรัฐบาล เรื่องร่าง รธน. เปิดทางให้ถามได้เฉพาะเรื่องนโยบายการทำงาน-ผลงานการปฏิรูปฯ

วันที่ 2 มิ.ย. 58 ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) กล่าวภายหลังการประชุมวิป สนช.ว่า ในการสัมมนาระหว่าง ครม.-สนช. และ สปช. วันที่ 4 มิ.ย. 58 จะเริ่มเวลา 13.30 น. รูปแบบจะเป็นการสัมมนา ไม่ใช่การประชุมอภิปรายโดยให้นายกรัฐมนตรี ชี้แจงผลงานรัฐบาลและการปฏิรูปในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา แบบไม่จำกัดเวลา ส่วนรองนายกรัฐมนตรี 4 คน ชี้แจงคนละ 30 นาที จากนั้น จะให้สมาชิก สนช. และ สปช. ได้ซักถามรัฐบาลเกี่ยวกับการทำงานฝ่ายละ 1 ชั่วโมง แต่จะไม่ให้อภิปรายหรือพูดเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ เพราะ ไม่ใช่เวทีรัฐธรรมนูญ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลา 18.30 น. โดยประธาน สนช. และประธาน สปช. จะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและควบคุมเวลา

สนช. ตีกรอบประชุมแม่น้ำ 3 สาย สั่งปิดปากสมาชิก สนช.–สปช. ห้ามซักถามรัฐบาล เรื่องร่าง รธน. เปิดทางให้ถามได้เฉพาะเรื่องนโยบายการทำงาน-ผลงานการปฏิรูปฯ 2 มิ.ย. 2558 17:11 ไทยรัฐ