ข่าว

วิดีโอ

เครื่องกรองอากาศ มีคุณกับคนไข้หัวใจ

ผู้ที่มีอาการของโรคหัวใจอาจจะได้รับประโยชน์เมื่อใช้เครื่องกรองอากาศในบ้าน รายงานผลของการศึกษาไม่ได้กล่าวว่ามันสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจวาย หรือโรคใหญ่ๆ อื่นๆ ได้ หากแต่มันอาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ใหญ่ที่แข็งแรงปกติดี ในการช่วยป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆไม่ให้เกิดขึ้น

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของวิทยาลัยแพทย์โรคหัวใจแมรีแลนด์ ที่เมืองบัลติมอร์ สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวว่า “ยิ่งสำหรับชาติที่มีชื่อเสียงเรื่องมลพิษหนักแล้ว ข้าพเจ้าเชื่อว่ามันจะสำคัญเป็นพิเศษ”

รายงานกล่าวต่อไปว่า การใช้เครื่องกรองอากาศ อาจจะช่วยให้ลดอันตราย ที่ก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ เพราะเคยมีการพบในการศึกษาหน

ก่อนว่า อนุภาคละเอียดในอากาศหลายชนิด ผูกพันหรือมีส่วนในการเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจ นับแต่โรคหัวใจวายและลมอัมพาต

ผู้ที่ทำการศึกษาในเรื่องนี้ เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเซี่ยงไฮ้ เขาได้ศึกษากับนักศึกษาที่แข็งแรงดี 35 คน ด้วยการให้ไปอยู่รวมกันในหอพัก ที่ติดเครื่องกรองอากาศเป็นเวลา 2 วัน 2 คืน และให้ไปพักอยู่ในที่ ที่เคยอยู่มาก่อนสลับกันดู ประเทศจีนก็เป็นชาติหนึ่ง ที่มีมลพิษทางอากาศสูงที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง

ผลการทดลองครั้งนั้นแจ้งว่า ห้องพักนักศึกษาที่ติดเครื่องกรองอากาศ จะลดมลพิษลงได้ร้อยละ 57.

ผู้ที่มีอาการของโรคหัวใจอาจจะได้รับประโยชน์เมื่อใช้เครื่องกรองอากาศในบ้าน รายงานผลของการศึกษาไม่ได้กล่าวว่ามันสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจวาย... 2 มิ.ย. 2558 16:19 2 มิ.ย. 2558 16:20 ไทยรัฐ