ข่าว

วิดีโอ

แต่งตั้งด้วยจริยธรรม (2)

โดย ซี.12

บอกเล่าไปแล้วเมื่อวานนี้ถึงการที่ ก.พ.อนุมัติให้วางกรอบการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร

นั่นหมายความว่า ต่อไปนี้ การแต่งตั้งข้าราชการระดับ ปลัดกระทรวง หรือ หัวหน้าส่วนราชการระดับ 11 แต่เดิมไปจนถึง อธิบดี และ ผู้ว่าราชการจังหวัด ฯลฯ จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทางจริยธรรมด้วย นอกเหนือไปจากหลักเกณฑ์ทั่วไปด้านความรู้ความสามารถ อาวุโส และความเหมาะสม ตามที่เคยกำหนดไว้

คำว่า ต่อไปนี้ นั้นหมายความว่าเมื่อมีการกำหนดหลักเกณฑ์เสร็จสิ้นครบถ้วน ซึ่งเป็นการดำเนินการของ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด ชุดที่มี นายสีมา สีมานันท์ เป็นประธาน และ นายสมภพ อมาตยกุล อ.ก.พ.ชุดเดียวกันนี้ที่รับผิดชอบในการกำหนดเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมดังกล่าว แล้วนำเสนอ ก.พ.เห็นชอบอีกครั้งก่อนออกมาเป็นกฎ ก.พ. หรืออาจจะนำเรื่องเข้าเป็นมติ ครม. นั่นว่ากันไปตามกระบวนการ

ตามเป้าหมายที่วางไว้ตั้งใจกันว่าจะให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นถือเป็นหลักดำเนินการได้ในการแต่งตั้งข้าราชการประจำปีที่จะมีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ซึ่งเริ่มดำเนินการกันในราวปลายเดือนสิงหาคมจนตลอดเดือนกันยายนอย่างที่เป็นมา

ตำแหน่งสำคัญๆในปีนี้ที่จะว่างลงมีมากเสียด้วย ไม่ว่าจะเป็น ปลัดกระทรวง ในฝ่ายพลเรือนร่วม 10 กระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับ 11 เดิม อีกหลายเก้าอี้ เช่น ก.พ. สมช. ข่าวกรอง ฯลฯ

เรื่องราวความสำคัญทางจริยธรรมของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งนั้นกล่าวขานกันมานานว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ยังไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน และคราวนี้แหละจะกลายเป็นของจริงที่จับต้องได้เสียที

สำหรับ เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม ดังกล่าว ซึ่งยกร่างกันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วกำลังอยู่ในระหว่างแก้ไขปรับปรุงให้รัดกุมที่สุดนั้นจะเอามาฉายเป็นหนังตัวอย่างก่อนถึงเกณฑ์การประเมินที่มีนัยสำคัญอยู่ใน 3 หมวด คือ

หมวด 4 ความโปร่งใส เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

หมวด 7 การให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากลเคยรับผลประโยชน์จากการกระทำผิดกฎหมาย ผิดระเบียบปฏิบัติ หรือผิดศีลธรรมอันดี

หมวด 8 จริยธรรมในการเป็นผู้บริหารที่ดี เคยมีประวัติว่าขาดการควบคุมอารมณ์ ภายใต้สภาวะกดดันหรือมีประวัติการใช้ความรุนแรงกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงานหรือบุคคลในครอบครัว มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี เคยมีประวัติล่วงละเมิดทางเพศหรือเคยมีพฤติกรรมในเชิงชู้สาว หรือหมกมุ่นในการพนันและอบายมุขต่างๆ เคยมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายระบบอุปถัมภ์ เคยมีพฤติกรรมต่างตอบแทนในการแสวงหาตำแหน่งงานให้ตนเองหรือบุคคลอื่น

ใครที่ถูกประเมินแล้วไม่ผ่านใน 3 หมวดที่ยกมานี้เป็นอันว่าหลุดโผจากการแต่งตั้งแน่นอนต่อให้มีอาวุโสสูงสุดหรือเก่งกาจไร้เทียมทานขนาดไหน.

“ซี.12”

2 มิ.ย. 2558 13:17 2 มิ.ย. 2558 13:17 ไทยรัฐ