ข่าว

วิดีโอ

"กฎหมาย" กลไกเพื่อปรองดอง

โดย สายล่อฟ้า

“ปืนและกฎหมายไม่สามารแก้ไขปัญหาได้” คำกล่าวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่ส่งผ่านมาถึง คสช.และรัฐบาลนี้โดยตรง โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช.คู่ต่อสู้ทางการเมือง

การเข้าควบคุมอำนาจการปกครองของ คสช.ครั้งนี้แม้จะไม่มีเสียงปืน ไม่มีรถถังออกมาวิ่งเพ่นพ่าน

แต่ “ปืน” ก็เป็นเครื่องมือสำคัญที่เป็นพลังสนับสนุน

ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาจนทำให้ “อำนาจปืน” เข้ามาเป็นตัวกำหนดจนทำให้สถานการณ์ประเทศนำไปสู่ความสงบ ซึ่งนั่นเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาระยะสั้นหรือเฉพาะหน้าที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น

เพราะไม่ได้มาด้วยระบอบประชาธิปไตย เพียงแต่ในทางการเมืองที่เกิดการต่อสู้ แย่งชิงอำนาจเพื่อเอาชนะคะคานกัน ด้วยเหตุผลเพื่ออำนาจและผลประโยชน์ โดยที่ไม่สามารถใช้กฎหมายมาแก้ไขปัญหาได้

การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในทางการเมืองนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ “กฎหมาย” เป็นเครื่องมือ

ในระบอบประชาธิปไตยนั้นล้วนยอมรับว่า “กฎหมาย” คือกติกาที่สำคัญในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายจึงเป็นหัวใจสำคัญ หากการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ผล ไม่มีประสิทธิภาพ จึงนำมาสู่ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดความรุนแรง

หากผู้มีอำนาจใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ทางการเมือง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง พรรคพวกและอำนาจรัฐ ผลมันก็จะนำไปสู่ความเลวร้าย

ในทางกลับกันเมื่อกฎหมายไร้ความหมายก็จะเกิดการชุมนุมต่อต้านในทุกรูปแบบจนเป็นปัญหาที่ไม่รู้จบ

หรือที่พูดถึงกันมากคือสองมาตรฐาน

หากการบังคับใช้กฎหมายแล้วได้ประโยชน์ก็จะบอกว่าดี บอกว่าเกิดความยุติธรรม ตรงกันข้ามหากเป็นผลลบก็จะต้องไม่ยุติธรรม กลั่นแกล้ง เป็นสองมาตรฐาน ทั้งๆที่เป็นการชี้ขาดขององค์กรเดียวเพียงแต่ต่างประเด็นต่างข้อหาเท่านั้น

นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้

พล.อ.ประยุทธ์ได้พูดถึงเรื่องนี้มาตลอดโดยเฉพาะการกล่าวถึง พ.ต.ท.ทักษิณ จะต้องเคารพกฎหมาย หากคิดว่าไม่มีความผิดก็กลับประเทศแล้วไปสู้กันในกระบวนการยุติธรรมทุกอย่างก็จบ

จะให้ไปคุยไปเจรจาจึงเป็นไปไม่ได้

เพราะคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ อีกคนมีความผิดหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วจะให้ทำอย่างไร

การแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนจะต้องทำความเข้าใจให้ดีและถ่องแท้ด้วย เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมองให้เห็นปัญหา หากเข้าใจกันดีก็จะทำให้ความขัดแย้งลดลงไปโดยปริยาย

การบังคับใช้กฎหมายจึงเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญมากเพราะมิฉะนั้นจะแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลย

ยิ่งในสถานการณ์ของประเทศที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่การปฏิรูปกันใหม่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้เกิดการเคารพกฎหมายอย่างจริงจังของคนในประเทศ หากเห็นว่ากฎหมายใดยังไม่ดี ไม่เหมาะสม ก็จะต้องปรับแก้ไขกันใหม่

จึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่นายกฯ ยืนยันว่าทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนก็ตาม

เพื่อจะได้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับคนไทยทุกคน.

“สายล่อฟ้า”

2 มิ.ย. 2558 12:30 2 มิ.ย. 2558 12:30 ไทยรัฐ