ข่าว

วิดีโอ

โลกการค้าในปัจจุบัน

โดย หมัดเหล็ก

การแข่งขันทางด้านการค้าที่เปลี่ยนรูปแบบ ไปสู่ความเป็นเสรีมากขึ้น จะเป็นแรงกระตุ้นให้มีการแข่งขันทางด้านข้อมูลข่าวสารและความทันสมัย ซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ

กระแสโลกาภิวัตน์ ที่ระบบทุนนิยมโลก ได้แผ่ขยายครอบคลุมในทุกภาคส่วน ทำให้เกิดการขยายการค้าระหว่างประเทศในลักษณะของ ประเทศคู่ค้าและประเทศคู่แข่ง มีทั้งการเชื่อมโยงพึ่งพา มีการปฏิรูปทางด้านการค้า การลงทุน และการเงิน โดยลดข้อจำกัดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น

แนะให้จับตาการปรับโครงสร้างธุรกิจโลก ยุโรป เอเชีย และอเมริกา ทำให้ทุนกลายเป็นปัจจัยการผลิตที่สามารถเคลื่อนย้าย ได้อย่างเสรี ประเทศที่เป็นสังคมนิยมก็กำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบทุนนิยม ที่สามารถควบคุมได้เช่นกัน ไม่อย่างนั้นก็ไปไม่รอด

ปรากฏการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเวลานี้ อยากให้ศึกษาถึงความเติบโตของธุรกิจที่เริ่มต้นจากขนาดเล็กๆ หรือจากธุรกิจโชห่วย ไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถก้าวไปยืนอยู่บนเวทีโลกได้

และได้รับการยอมรับอย่างเต็มภาคภูมิว่านี่คือ บริษัทของคนไทย ต้องยกตัวอย่าง บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ของ เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ ที่เติบโตจากร้านค้าเมล็ดพันธุ์ผักภายใต้ชื่อ เจียไต๋ เมื่อ 90 ปีก่อน

จนเติบโตเป็นเจริญโภคภัณฑ์ทุกวันนี้ ดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในเวทีโลก

เวลานี้เจริญโภคภัณฑ์มีการลงทุนใน 17 ประเทศทั่วโลกทั้งในยุโรป แอฟริกา เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับของนานาประเทศทั้งคุณภาพและมาตรฐาน

ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า คำถามก็คือผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน มีความพร้อมแค่ไหน

ปรับตัวที่จะรับมือกับการแข่งขันและการเคลื่อนย้ายทุนที่จะหลั่งไหลหรือยัง

ยุคนี้จะเรียกว่า ยุคดิจิตอลอีโคโนมี หรือคลื่นโลกที่สาม ไม่ได้แปลว่า เราจะต้องแข่งขันกันเองในประเทศ แต่กลับกัน ต้องช่วยกันสร้างความเข้มแข็งทั้งธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ

มีความจำเป็นต้องพัฒนาทั้งสินค้าและบริการที่มีอยู่ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในด้านใดก็ตาม คนตัดสินก็คือผู้บริโภค

ที่ไม่ใช่เฉพาะ 60-70 ล้านคนในประเทศไทยเท่านั้นแต่หมายถึง 600 ล้านคนในอาเซียน โลกการค้าในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่สิ้นสุด
การย่ำอยู่กับที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เท่ากับเป็นการถอยหลังลงคลองโดยอัตโนมัติ.

หมัดเหล็ก

2 มิ.ย. 2558 12:26 2 มิ.ย. 2558 12:26 ไทยรัฐ