วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สิ่งที่ขาดหายไปในรัฐธรรมนูญ

สิ่งที่ขาดหายไปในรัฐธรรมนูญ

  • Share:

วันนี้ผมจะพูดถึง “สิ่งสำคัญที่ขาดหายไป” ใน “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” ของ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ท่ามกลาง “ความขัดแย้ง” และ “ไม่เห็นด้วย” กับบทบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จากทุกองค์กร ไม่เว้นแม้แต่ “รัฐบาล” ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ผู้ปฏิวัติให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ก็ไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กว่า 110 ประเด็น ในร่าง 315 มาตรา

เป็น ร่างรัฐธรรมนูญที่มีการขอแก้ไขมากที่สุดในโลก ยิ่งอ่านละเอียดจะยิ่งเห็น ความไม่เป็นรัฐธรรมนูญ ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เขียนเหมือน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของสภาพัฒน์มากกว่า

ที่สำคัญ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้ละทิ้งสิ่งสำคัญ 2 สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและการเมืองไทยก็คือ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “การป้องกันทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้ง” ที่เป็นต้นเหตุนำไปสู่การทุจริตโกงกินทุกรูปแบบในรัฐบาลที่ผ่านมา ทุจริตกันตั้งแต่เงินไม่กี่แสนบาท ไปจนถึงการทุจริตเชิงนโยบายเป็นหมื่นเป็นแสนล้านบาท

เรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่เพียงเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับคนยากจนในประเทศไทย จนได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ หรือ เอสแคป ก็ได้จัดประชุมใหญ่ขึ้นที่กรุงเทพฯ ระดมความคิดเห็นประเทศสมาชิกเพื่อนำไป ร่วมวางทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคต ภายใต้โครงการ Post–2015 Millennium Development Goals ที่จะสรุปกันในที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติในเดือนกันยายนนี้

คุณชามฉัต อัคตาร์ รองเลขาธิการสหประชาชาติ เลขาธิการเอสแคป ได้แสดงความเห็นในที่ประชุมว่า ได้ติดตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาระยะหนึ่งและพบว่า มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่ง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาอย่างสมดุล และส่งเสริมศักยภาพของคนไปพร้อมกัน จึงนับเป็นแนวทางอันมีคุณค่าอย่างมากต่อหนทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นประเด็นหลักของโลกในปัจจุบันและอนาคต และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก

ผมก็หวังว่า คุณชามฉัต อัคตาร์ จะนำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปเสนอใน ที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติ เพื่อเป็นทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคต

แต่ใน ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เท่าที่ผมอ่านเจอ กลับมีระบุไว้ใน มาตรา 88 วรรคแรกเพียงสองบรรทัด เท่านั้นคือ “รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน” ที่เหลือเป็นเรื่องอื่นหมด

ขณะที่ สหประชาชาติ กลับให้ความสำคัญ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากกว่า ผมก็หวังว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น นโยบายหลักของชาติ เช่นเดียวกับ สหประชาชาติ ที่จะนำไปเป็น ทิศทางการพัฒนาโลก

ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่ง ที่ ขาดหายไปจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็คือ การแก้ปัญหาการทุจริตเลือกตั้งที่ซื้อเสียงอย่างเป็นระบบ จนนำไปสู่การคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อหาทุนคืนและฟันกำไรอีกหลายพันหลายหมื่นต่อ แต่กลับไป สร้างระบบเลือกตั้งที่ซับซ้อน ด้วย “ระบบสรรหา” ที่ทุจริตได้ง่าย ก่อนให้ประชาชนเลือกตั้งอีกทอด ผมก็ไม่รู้ว่ามีชาติไหนที่เขาเลือกตั้งกันพิสดารอย่างนี้ ไปจนถึง การเลือกตั้ง ส.ส.เขต 250 คน ที่ยังใช้ ระบบเลือกตั้งแบบเดิมที่ซื้อเสียงได้ง่าย ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลย

หากไม่มีการแก้ไขตรงจุดนี้ มีเลือกตั้งเมื่อไหร่ ผลการเลือกตั้งก็จะออกมาเหมือนเดิมแล้ว การปฏิวัติ การปฏิรูป ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็จะ “เสียของ” แน่นอน

ผมจึงเห็นว่า ไม่ควรปล่อยให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านออกไปในเนื้อหาอย่างนี้เด็ดขาด ควรจะแก้ไขให้แก้ปัญหาของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง ไม่อย่างนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะต้องรับผิดชอบไปเต็มๆ.

“ลม เปลี่ยนทิศ”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้