ข่าว

วิดีโอ

ระวังเป็น "คนป่วยเอเชีย"

เห็นได้ชัดว่ายังมีความเห็นต่างระหว่างคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) บางส่วน เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญหลายประเด็น จนน่าสงสัยว่าร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านความเห็นชอบของ สปช.หรือไม่? เพราะมีผู้ขอแก้ไขถึง 71 มาตรา และเชื่อว่า กมธ.จะไม่ยอมแก้ไขเรื่องระบบการเลือกตั้ง และที่มาของนายกรัฐมนตรี

แต่มีอีกประเด็นหนึ่งคือ “กลุ่มการเมือง” ที่มีการอภิปรายอย่างดุเดือดในเวทีการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรร-มาธิการที่นครศรีธรรมราช มีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและคัดค้านการให้กลุ่มการเมืองส่งสมาชิกสมัคร ส.ส.ได้โดยไม่ต้องสังกัดพรรค ฝ่ายที่เห็นด้วยถือว่าเป็น “นวัตกรรม” ใหม่ทางการเมือง แต่ฝ่ายค้านโต้ว่าตัวทำลายระบบพรรค

ประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ใช้ระบบรัฐสภาแบบไทยถือว่าระบบพรรคสำคัญที่สุด พรรคเข้มแข็งจะได้รัฐบาลที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ และบริหารประเทศได้อย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าระบบพรรคอ่อนแอจะได้รัฐบาลที่อ่อนแอ ล้มลุก คลุกคลาน ขาดความมั่นคงไม่อาจดำเนินนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถแก้ปัญหาประเทศ

ระบบพรรคของประเทศไทยล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอดนับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง อาจเป็นความ ต้องการของบางฝ่าย ที่ไม่ต้องการให้พรรค การเมืองเข้มแข็ง รัฐธรรมนูญหลายฉบับที่ประชาชนมีส่วนร่วมจึงบังคับให้ผู้สมัคร ส.ส.สังกัดพรรคให้มีระเบียบวินัยเพื่อให้พรรคและรัฐบาลเข้มแข็ง แต่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ กลับไม่ให้พรรคเข้มแข็ง

แต่ต้องยอมรับว่าระบบพรรคของไทยไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน พรรคส่วนใหญ่ยังห่างไกล “พรรคมวลชน” หลายพรรคเป็น “พรรคนายทุน” มีนายทุนพรรคเป็นเจ้าของแบบเดียวกับบริษัท ส่วน ส.ส.มีสถานะเหมือนกับพนักงานบริษัท สมาชิกพรรคเป็นแค่ไม้ประดับ เจ้าของพรรคมีอำนาจสิทธิ์ขาดจนพูดกันว่า “ใครขัดใจเจ้าของพรรคจะเหลือแต่ตัวกับเงา”

ปัญหานี้อาจเป็นเหตุผลสำคัญทำให้คณะกรรมาธิการฯออกแบบในร่างรัฐธรรมนูญหลายอย่าง เช่นให้กลุ่มการเมืองสมัคร ส.ส.และเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเป็นระบบสัดส่วนผสมแบบเยอรมนี เชื่อว่าจะนำไปสู่รัฐบาลผสมหลายพรรค เป็นรัฐบาลที่อ่อนแอไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายที่สัญญาต่อประชาชน และไม่สามารถแก้ปัญหาของประเทศอย่างต่อเนื่องไม่มีเวลาที่จะคิดและทำเรื่องใหม่ๆ มัวแต่เอาใจพรรคหรือกลุ่มการเมือง

ถ้าการเมืองหลังการเลือกตั้งได้รัฐบาลผสมหลายพรรคทำให้มีเรื่องที่จะต้องกังวลต่อไป แต่ขออย่าให้ถึงกับได้รัฐบาลที่อ่อนแอ และการเมืองขาดความมั่นคงจนประเทศไทยกลายเป็น “คนป่วยแห่งเอเชีย” คนใหม่ ในขณะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเต็มตัว และ “คนป่วย” เก่าๆต่างหาย ป่วยหมดแล้ว และกำลังเดินหน้าทั้งเศรษฐกิจและการเมือง.

2 มิ.ย. 2558 09:17 2 มิ.ย. 2558 09:17 ไทยรัฐ