ข่าว

วิดีโอ

มากมายก่ายกอง

ทองแท้ไม่ต้องกลัวไฟลน ของดีต้องไม่กลัวเสียงวิจารณ์

ถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ดีเลิศประเสริฐศรีมณีเด้งอย่างที่โฆษณา

คงไม่มีใครขอแก้ไขรัฐธรรมนูญกันบานแห้วอย่างที่เห็นกัน

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าขณะนี้มีข้อเสนอขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จากฝ่ายต่างๆ “ครบเบญจภาคี”

1, ข้อเสนอขอแก้ไขจากที่ประชุม ครม.

2, ข้อเสนอจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

3, ข้อเสนอจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

4, ข้อเสนอจากองค์กรอิสระ

5, ข้อเสนอจากพรรคการเมือง

ถ้าเอาข้อเสนอให้แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ง 5 องค์กรมาจัดแถวเรียงลำดับทีละประเด็น จะพบว่ามีข้อบกพร่องผิดพลาดต้องแก้ไขมากมายก่ายกอง

แทบต้องรื้อของเก่าทิ้งไปทั้งกระบิแล้วเขียนใหม่ทั้งฉบับเลยทีเดียว

ด้วยเหตุนี้ “แม่ลูกจันทร์” จึงไม่เชื่อว่า ดร.บวรศักดิ์ จะยอมแก้ไขทุกประเด็นตามที่คุณขอมา

เพราะถ้ายอมแก้ทั้งฉบับก็เสีย เหลี่ยมลูกกำนัน

ฉะนั้น ดร.บวรศักดิ์ จำเป็นต้องเลือกแก้ไขเฉพาะประเด็นที่แป๊ะสั่งมา

พูดตรงๆคือต้องให้นํ้าหนักสูงสุดกับข้อเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญจากที่ประชุม ครม.

ส่วนข้อเสนอจาก สปช. สนช. องค์กรอิสระ และพรรคการเมือง อาจยอมแก้ไขบ้างเฉพาะบางประเด็น??

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าเฉพาะข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญจาก ครม.อย่างเดียวก็อ้วกแตกแล้วคุณ

เพราะมีประเด็นใหญ่ต้องแก้ไข หรือต้องตัดทิ้งไปมากกว่า 40 ประเด็น

ถ้าคิดเป็นจำนวนมาตราที่ต้องแก้ไข หรือต้องตัดทิ้งไปก็ไม่ต่ำกว่า 90 มาตราจากทั้งหมด 315 มาตรา

แต่ปัญหาใหญ่ที่ “ดร.บวรศักดิ์” ต้องคิดหนักคิดนาน

คือถ้าจะยอมแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญตามที่ ครม. ขอมา จะต้องแก้ “หลักการสำคัญ” ที่ใส่ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญอีกบานตะไท

เช่น...ต้องลดอำนาจ ส.ว. ไม่ให้รุ่มร่ามเกินไป

ต้องยกเลิกคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผู้สมัคร ส.ว.

ต้องยกเลิกคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งแทน กกต.

ต้องโละการเลือกตั้ง ส.ส. “ระบบโอเพ่นลิสต์” ทิ้งทั้งยวง

ต้องเพิ่มสัดส่วน ส.ส.เขตจาก 250 คน เป็น 400 คน

ต้องยกเลิกกลุ่มการเมืองไม่ให้ลงสมัครเลือกตั้งแข่งกับพรรคการเมือง

ต้องตัดทิ้งองค์กรใหม่ๆ เช่น สมัชชาคุณธรรม และสมัชชาพลเมือง ฯลฯ ที่ไปทับซ้อนกับองค์กรที่มีอยู่เดิม

ต้องแก้ไขที่มาที่ไปของสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติ ไม่ให้สืบทอดอำนาจ สปช. และ สนช. โจ๋งครึ่มจนเกินควร

ยกเลิกการใช้ “พลเมือง” แทน “ประชาชน”

สำคัญที่สุดคือ...ต้องทำให้ร่างรัฐธรรมนูญสั้นลงจาก 315 มาตรา... ให้เหลือไม่เกิน 250 มาตรา

บัดนี้เผือกร้อนทั้งเข่งไปอยู่ในมือ ดร.บวรศักดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

ท่านจะแก้หรือไม่แก้? ท่านจะแก้ประเด็นไหน? เชิญพระคุณท่านตามสบาย

เพราะสุดท้ายอำนาจจะกลับไปอยู่ในมือประชาชน

ประชาชนจะลงประชามติว่าจะเอา?...หรือไม่เอา??

“แม่ลูกจันทร์”

2 มิ.ย. 2558 09:05 2 มิ.ย. 2558 09:05 ไทยรัฐ