งานวันวิสาขบูชา ร่วมทำบญคึกคัก

ข่าว

งานวันวิสาขบูชา ร่วมทำบญคึกคัก

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  2 มิ.ย. 2558 06:30 น.

  ภาคใต้เวียนเทียนกลางวัน

  พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศอิ่มบุญถ้วนหน้า หลัง พร้อมใจออกมาร่วมประกอบพิธีทางศาสนา ด้วยการทำบุญตักบาตร เข้าวัด ฟังธรรมและร่วมเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ-ศาสนสถานสำคัญ ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 ตรงกับวันที่ 1 มิ.ย. พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ พร้อมใจออกมาประกอบพิธีทางศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา กันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง โดยที่บริเวณพระบรมบรรพตภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับวัดสระเกศฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2558 โดยมีพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดี ศน.เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนพร้อมใจเข้าร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมาก ก่อนที่จะมีพิธีเวียนเทียนขึ้นพระบรมบรรพตภูเขาทอง ในช่วงค่ำ

  ทั้งนี้ พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าวาสวัดสระเกศฯ กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และในโอกาสวัดสระเกศสมโภชพระอารามหลวง ครบ 232 ปี ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าห่มพระประธาน จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ. ถวายแด่พระประธานพระอุโบสถวัดสระเกศฯ และพระราชทานผ้าไตร จำนวน 232 ไตร ถวายเป็นพุทธบูชาวันวิสาขบูชาและสมโภชพระอารามด้วย

  ขณะที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพระพุทธศาสนา กรมการศาสนา ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมจัดงานวันวิสาขบูชา และวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.-9 มิ.ย. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ตลอดทั้งวันมีพุทธศาสนิกชนแต่งกายในชุดสีขาว เดินทางมาร่วมทำบุญ เวียนเทียนสักการะรอบพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวัง ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัด แต่ก็ไม่ได้ทำให้ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนลดลง ยังคงหลั่งไหลมาร่วมงานกันอยู่ตลอด จากนั้นเวลา 18.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่าย ฆราวาส ในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร และประกอบพิธีเวียนเทียน

  ด้านบรรยากาศการเวียนเทียนที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต ก็เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชน ต่างเดินทางมาร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยนำดอกไม้ธูปเทียนมาเวียนเทียนรอบอุโบสถในวัด ทำบุญไหว้พระ ปิดทอง ถวายสังฆทาน และปัจจัยบำรุงวัด รวมถึงสักการะพระพุทธชินราชจำลอง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พร้อมกับมีพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาให้จิตใจสงบ

  ส่วนที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม ตั้งแต่เช้ามีพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 1,987 รูป และการถวายสังฆทานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก โดยมีพระพรหมเวที รองสมเด็จเจ้าคณะภาค 15 และเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจ. นครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจำนวนมากมาร่วมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล ละเว้นอบายมุขทั้งปวง จากนั้นในเวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล ประกอบพิธีเวียนเทียนและพิธีถวายผ้าป่า กระทั่งเวลา 17.30 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ ต่อด้วยการบรรยายธรรม การสนทนาธรรม ต่อด้วยประชาชนทั่วไปร่วมเวียนเทียนรอบองค์พุทธมณฑล

  สำหรับในส่วนภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ตามวัดวาอารามก็เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชน ออกมาประกอบพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้อย่างพร้อมเพรียง โดยที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ.นครศรีธรรมราช และพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดขาวตักบาตรพระสงฆ์ 88 รูปและการอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทานขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเทศน์มหาชาติในแบบฉบับของภาคใต้

  ส่วนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องทำพิธีเวียนเทียนกลางวันเพื่อความปลอดภัยจากเหตุความไม่สงบ โดยที่วัดเวฬุวัน อ.เมืองยะลา เวลา 10.50 น. นายสามารถ วราดิศัย ผวจ.ยะลา พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดยะลาจำนวนมากร่วมพิธีเวียนเทียนและรับศีลฟังธรรมเทศนาจากพระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลาและเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยเข้มจากเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจที่ 16 เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน อำเภอเมืองยะลา อย่างเข้มงวด เช่นเดียวกับ จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี ชาวพุทธจะทำพิธีเวียนเทียน กลางวันเช่นกัน

  ที่ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย พุทธศาสนิกชนแห่ไปทำบุญที่วัดสวรรคาราม (วัดกลาง) ถนนประชาราษฎร์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก พร้อมกราบสักการะพระหลวงพ่อลือฤทธิ์อายุกว่า 700 ปี สมัยสุโขทัย พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธา และตักบาตรในช่วงเช้าอย่างคึกคักจนแน่นวัด ขณะที่ จ.ตาก บริเวณกลางสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา บ้านริมเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด มีพิธีตักบาตรสองแผ่นดินวันวิสาขบูชาโดยมีนายอูหล่วย กั๋วอู ผวจ.เมียวดี ของเมียนมา และนายสุทธา สายวานิชย์ รอง ผวจ.ตาก ร่วมเป็นประธาน โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งของไทยและเมียนมาร่วมตักบาตรจำนวนมาก

  ขณะเดียวกันที่มณฑปพระบรมสารีริกธาตุ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา พล.ท.ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาค 2 เป็นประธานประกอบกิจกรรมการทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558 โดยมีนายบุญยิน คำหงส์ รอง ผวจ.นครราชสีมา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร นักธุรกิจ พ่อค้า พี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนรวมกว่า 500 คน ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ 9 องค์รวมทั้งทอดผ้าป่ามหากุศล ถวายผ้าไตรและการตักบาตรข้าวมธุปายาสหรือข้าวทิพย์แด่พระสงฆ์

  ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม พล.ต. สนธยา ศรีเจริญ ผบ.ทหารบกจังหวัดนครพนม นำข้าราชการ ประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวลาวนุ่งขาวห่มขาวทำบุญตักบาตร และบูชาพระธาตุ-พนมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชาและสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาตามโครงการท่องเที่ยววิถีไทย วิถีพุทธและบูชาองค์พระธาตุพนม เช่นเดียวกับ จ.หนองคาย ที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมือง หนองคาย นายสุชาติ นพวรรณ ผวจ.หนองคาย นำพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาวทำบุญตักบาตรโดยมีพระธรรมมงคลรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคายและเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย นำพระสงฆ์รับบิณฑบาตและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถอีกด้วย

  ด้าน จ.พระนครศรีอยุธยา ที่วัดใหญ่ชัยมงคล ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานห่มผ้าเจดีย์พระชัยมงคล เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีพระครูสิริชัยมงคล (พระมหาสำรอง) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและรองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยศาสนิกชนชาวพุทธพร้อมแต่งกายชุดขาวตั้งขบวนแห่ผ้ารอบพระเจดีย์ 3 รอบแล้วทำพิธีห่มผ้าผืนใหญ่มีความยาว 41 เมตร

  นอกจากนี้ พุทธศาสนิกชนไทยในนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ได้นำครอบครัวออกมาร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่วัดไทย เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีนี้เช่นกัน

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  ตร.ไซเบอร์ ลั่น! บังแจ็คอย่าดูถูกตำรวจไทย ถ้าเห็นเอกสารในมือมีช็อก ท้าเก่งจริงก็กลับมา
  04:11

  ตร.ไซเบอร์ ลั่น! บังแจ็คอย่าดูถูกตำรวจไทย ถ้าเห็นเอกสารในมือมีช็อก ท้าเก่งจริงก็กลับมา

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 00:33 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์