ข่าว

วิดีโอ

สปช.จี้ แก้ปมนายกฯคนนอก-ส.ว.สรรหา แลกโหวตผ่านรธน.

สปช.เชื่อ กมธ.ยกร่างฯ ยอมปรับแก้เนื้อหา จี้ ผ่อนปรน ปมนายกฯคนนอก ไปใส่ในบทเฉพาะกาล และลดอำนาจ ส.ว.สรรหา ไม่ให้มีอำนาจถอดถอน กลั่นกรองประวัติ ครม. แลกยกมือโหวตผ่านร่างรัฐธรรมนูญ

วันที่ 1 มิ.ย. นายดิเรก ถึงฝั่ง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สปช. กล่าวถึงการชี้แจงคำขอแก้ไขรัฐธรรมนูญของ กมธ.ปฏิรูปการเมือง และกมธ.ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 4 มิ.ย.ว่า กมธ.ทั้งสองคณะ จะส่งตัวแทน 5 คน ไปชี้แจงต่อ กมธ.ยกร่างฯ ได้แก่ ตน นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นายนิรันดร์ พันทรกิจ นายเสรี สุวรรณภานนท์ และนายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ โดยประเด็นหลักๆ ที่จะไปชี้แจง คือ การคัดค้านเรื่องนายกฯคนนอก การตัดทิ้งกลุ่มการเมือง การตัดมาตรา 181-182 การลดอำนาจ ส.ว.สรรหา เชื่อว่า ประเด็นที่ทักท้วงไปจะได้รับการแก้ไข ทบทวนและแก้ไขจาก กมธ.ยกร่างฯ เพราะเนื้อหาที่เสนอไปมีความใกล้เคียงกับประเด็นที่ ครม. และฝ่ายต่างๆ คัดค้านเช่นกัน

นายดิเรก กล่าวว่า เท่าที่ดูเบื้องต้นเชื่อว่า ประเด็นที่ กมธ.ยกร่างฯ จะไม่ยอมแก้ไข คือ นายกฯคนนอก และการมี ส.ว.สรรหา แต่ไม่ได้หมายความว่า กมธ.ปฏิรูปการเมือง และกมธ.ปฏิรูปกฎหมายฯ จะดึงดันคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถ้ามีนายกฯคนนอก หรือ ส.ว.สรรหา หากกมธ.ยกร่างฯ ได้ทบทวนผ่อนปรนเนื้อหาลงมาบ้าง เราก็ยินยอมยกมือผ่านให้ เช่น กรณี นายกฯคนนอก หากกมธ.ยกร่างฯ ยอมนำเรื่องนายกฯคนนอก ไปเขียนในบทเฉพาะกาล โดยใช้เสียงสภาผู้แทนราษฎร รับรอง 2 ใน 3 ไม่ใช่นำเรื่องนายกฯคนนอก ไประบุอยู่ในเนื้อหารัฐธรรมนูญ หรือ กรณี ส.ว.สรรหา ถ้ามีการแก้ไขลดอำนาจ ส.ว.สรรหา ไม่ให้มีอำนาจถอดถอน เสนอกฎหมาย หรือ กลั่นกรองประวัติ ครม. เราก็ยอมรับในเนื้อหาได้ ไม่ขัดข้อง เชื่อว่า หากกมธ.ยกร่างฯ ยอมผ่อนปรนเรื่องนายกฯคนนอก และส.ว.สรรหาลง มีโอกาสที่ สปช.จะลงมติผ่านร่างรัฐธรรมนูญให้ แต่ถ้า กมธ.ยกร่างฯ ยังยืนยัน ในหลักการเดิมทั้งหมด โดยไม่มีเหตุผลรองรับ ก็จะไม่ยกมือผ่านให้

สปช.เชื่อ กมธ.ยกร่างฯ ยอมปรับแก้เนื้อหา จี้ ผ่อนปรน ปมนายกฯคนนอก ไปใส่ในบทเฉพาะกาล และลดอำนาจ ส.ว.สรรหา ไม่ให้มีอำนาจถอดถอน กลั่นกรองประวัติ ครม. แลกยกมือโหวตผ่านร่างรัฐธรรมนูญ 1 มิ.ย. 2558 14:46 1 มิ.ย. 2558 18:46 ไทยรัฐ