ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  แต่งตั้งด้วยจริยธรรม

  ซี.122 มิ.ย. 2558 05:01 น.
  SHARE

  ข้อเรียกร้องต้องการให้พิจารณาพฤติกรรมด้านจริยธรรมของข้าราชการที่จะได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่มีมาช้านานแต่ยังไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นจริงเป็นจัง

  มาถึงตอนนี้เรื่องราวเหล่านี้เริ่มมีความเป็นไปได้อย่างจริงจังขึ้นมาแล้วเมื่อ ก.พ. หรือ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในยุคนี้ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด ที่วางกรอบการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร

  แล้วมอบหมายให้ สำนักงาน ก.พ. และ อ.ก.พ.จริยธรรมฯ ดังกล่าวพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมให้มีประเด็นและแนวทางการนำไปปฏิบัติในระยะแรกได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา โดยนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ก.พ.ไปพิจารณาด้วย

  ทั้งนี้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะนั้นเป็นประเด็นที่มีคุณค่าและความหมายอย่างเช่น ควรมีการปรับปรุงรูปแบบที่ใช้ในการประเมินเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ และควรมีการพัฒนาคู่มือประกอบการใช้หลักเกณฑ์ประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม

  ควรกำหนดเกณฑ์การประเมินที่มีนัยสำคัญ หากไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวแล้วถือว่าไม่ผ่านการประเมินทางจริยธรรม เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ หรือ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อการเป็นผู้บริหาร เป็นต้น การกำหนดเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญนี้ สามารถนำไปใช้เป็นเกณฑ์ประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่าน สำหรับข้าราชการระดับบริหารได้

  เนื่องด้วยระยะเวลาการดำเนินการมีจำกัด เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพิจารณาเพื่อคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารตามร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ต้องเสร็จพร้อมดำเนินการได้ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณาดำเนินการให้ทันตามระยะเวลาดังกล่าว

  อีกทั้งจากการที่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ ก.พ.จึงแนะนำให้เผยแพร่เกณฑ์การประเมินและจัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินให้แก่ผู้ที่จะเข้ารับการประเมิน และคณะกรรมการคัดเลือกของส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินได้อย่างชัดเจนตามแนวทางที่กำหนด

  รวมทั้งการเผยแพร่แนวทางการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมให้สังคมภายนอกได้รับรู้ถึงการให้ความสำคัญ และจริงจังในการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการอย่างเป็นรูปธรรม

  ผู้ที่มีบทบาทเป็นอย่างสูงในการผลักดันเรื่องนี้คือ นายสีมา สีมานันท์ กรรมการ ก.พ.และประธาน อ.ก.พ.จริยธรรมฯ รวมทั้ง นายสมภพ อมาตยกุล กรรมการ ก.พ. และ อ.ก.พ.จริยธรรมฯ ซึ่งมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นในการกำหนดเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม ที่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงให้เหมาะสมลงตัว

  ถ้ามีโอกาสจะได้นำเอาตัวอย่างหลักเกณฑ์มาให้รับทราบโดยทั่วกัน

  แต่ที่แน่ๆคือ หากใครไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่มีนัยสำคัญ อย่างที่บอกแล้วก็ต้องยอมรับความจริงว่าคงไม่มีโอกาสได้ขึ้นสู่ตำแหน่งที่หวังไว้เป็นแน่.

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  มุมข้าราชการซี.12แต่งตั้งจริยธรรมข้าราชการประเมินพฤติกรรมสีมา สีมานันท์ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 20:07 น.