ข่าว

วิดีโอ

กรมชลฯหวั่นปีนี้น้ำมาก อุตุฯคาดการณ์ฝนน้อย

ม.ล.อนุมาศ ทองแถม ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน เผยถึงสถานการณ์ปี 2558ว่า จากสถิติที่ผ่านมา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนในปีนี้อาจจะมากกว่าปีที่ผ่านมา ด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มของน้ำท่าและน้ำฝน ที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ทุก 10 ปี หลังจากนั้นจะเกิดภัยแล้งติดต่อกัน 2-3 ปี และในปีถัดมาจะเกิดมีน้ำท่วมในปีถัดมา

โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำน่านตอนกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ เกษตรกรมักประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังในระหว่างปลายฤดูเก็บเกี่ยว ในช่วงเดือน ส.ค.ของทุกปี เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ปีนี้กรมชลประทานได้ปรับเวลาการทำนาปีในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านให้เร็วขึ้น 1 เดือน ตามความ ต้องการของเกษตรกรส่วนใหญ่ ที่ผ่านมาได้มีการปล่อยน้ำเข้านา เพื่อให้เกษตรกรปลูกข้าวนาปีเร็วขึ้น จาก พ.ค.มาเป็น เม.ย. เพื่อให้เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยในเดือน ก.ค. ก่อนเข้าสู่ฤดูน้ำหลาก ซึ่งการปรับระยะเวลาการทำนาเป็นครั้งแรก จึงทำให้ตลอดฤดูฝนนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จะได้รับการจัดสรรน้ำทั้งสิ้น 94 ล้าน ลบ.ม.ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก 95,750 ไร่ ส่วนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ได้รับการจัดสรรน้ำ 264 ล้าน ลบ.ม.เพื่อส่งไปช่วยพื้นที่เพาะปลูก 290,694 ไร่

ในขณะที่กรมชลประทานคาดหมายว่าปีนี้น้ำจะมาก ด้านศูนย์ภูมิอากาศ สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ ฤดูฝนได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 พ.ค.ที่ผ่านมา ล่าช้ากว่าปกติไป 1 สัปดาห์ นอกจากนั้นยังมีรายงานเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญ ความผิดปกติของอุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก ในเขตศูนย์สูตรมีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติอย่างต่อเนื่อง คาดหมายว่าจะมีการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังอ่อนถึงปานกลาง และจะคงเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญไปตลอดปี 2558

ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ทำให้อุณหภูมิจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย จะทำให้ในช่วงต้นฤดูฝน ปริมาณน้ำฝนมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติ และการกระจายของฝนจะไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำอาจไม่เพียงพอสำหรับการเกษตร โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน ฤดูฝนจะสิ้นสุดกลางเดือน ต.ค. ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกต่อไปถึงเดือน ธ.ค.58.

ปริมาณน้ำฝนในปีนี้อาจจะมากกว่าปีที่ผ่านมา ด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มของน้ำท่าและน้ำฝน ที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ทุก 10 ปี หลังจากนั้นจะเกิดภัยแล้งติดต่อกัน 2-3 ปี และในปีถัดมาจะเกิดมีน้ำท่วมในปีถัดมา 1 มิ.ย. 2558 10:37 1 มิ.ย. 2558 10:38 ไทยรัฐ