ไลฟ์สไตล์
100 year

"ตลาดน้ำกองถ่ายฯ" คำชี้แจงจากกองพล 9

ซูม
2 มิ.ย. 2558 05:01 น.
SHARE

ผมได้รับหนังสือชี้แจงจากกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่กลางเดือนที่แล้ว เกี่ยวกับข้อความบางตอนที่ผมได้เขียนถึงตลาดน้ำกองถ่ายฯ ค่ายสุรสีห์ ในคอลัมน์ซูม ซอกแซก เมื่อปลายเดือนเมษายน

ต้องขออภัยด้วยครับที่เพิ่งจะนำคำชี้แจงมาลงในวันนี้ เนื่องจากตลอดเดือนที่แล้วผมเข้าโรงพิมพ์บ้าง ไม่เข้าบ้าง เพราะยังอยู่ระหว่างพักฟื้นจากการไปผ่าตัดซ่อมแซมหัวใจ ทำให้จดหมายถูกแช่ดองอยู่ในแฟ้มปึกเบ้อเริ่ม

ข่าวแนะนำ

ได้โอกาสเปิดอ่านวันนี้เองครับ พออ่านจบก็รีบนำลงให้ทันที โดยขออนุญาตตัดทอนในส่วนท้ายๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อความที่ผมเขียน ซึ่งท่านเห็นว่าคลาดเคลื่อนออกไปบ้าง เพราะความจำกัดของเนื้อที่คอลัมน์

เชิญอ่านได้เลยครับ

เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ตามที่คอลัมน์ซูม ซอกแซก สุดสัปดาห์ ได้ลงเนื้อหาเกี่ยวกับ “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถึงตลาดน้ำกองถ่ายสุรสีห์” ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน มีใจความตอนหนึ่งว่า

“ทางค่ายสุรสีห์ได้ตกแต่งปรับปรุงและจัดสร้างเพิ่มเติม โดยใช้งบ ประมาณ 700 ล้านบาท เนรมิตโรงถ่ายที่ว่าให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและ เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอด จนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยรวมกันพร้อมสรรพ ในเนื้อที่ 1,500 ไร่”

เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีข้อความคลาดเคลื่อน ทางกองพลทหารราบที่ 9 จึงขอชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และงบประมาณดำเนินการดังนี้

1.วัตถุประสงค์ ในการพัฒนากองถ่ายทำตำนานสมเด็จพระนเรศวรให้เป็นตลาดน้ำกองถ่ายฯ ค่ายสุรสีห์นั้น สืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการเสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ โดยใช้เอกลักษณ์ วัฒนธรรมที่ดีงามทางวิถีไทยเป็นสื่อกลาง รวมทั้งกำหนดให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทย

กองพลทหารราบที่ 9 ได้เล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่ ซึ่งมีต้นทุนเดิมในเรื่องสถานที่ และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโบราณวัตถุที่เหมาะสมมีคุณค่า เป็นที่รู้จักของประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงได้มีการพัฒนาสถานที่ดังกล่าวไปสู่การเป็นตลาดนํ้าย้อนยุค สมัยโบราณ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี

ทั้งนี้ ก็เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของคนไทย รวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างอาชีพให้กับครอบครัวกำลังพลภายในค่ายสุรสีห์และประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี

2. สำหรับ งบประมาณ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาจากกองถ่ายทำให้ เป็นตลาดนํ้ากองถ่ายฯ ค่ายสุรสีห์นั้น กองพลทหารราบที่ 9 ได้บูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งองค์กรเอกชน และองค์กรจิตอาสา เพื่อรองรับการเป็นประตูเมืองหน้าด่านด้านตะวันตกในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไปในอนาคต

ดังนั้น เพื่อให้สาธารณชนเข้าใจและรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องในการดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว จึงขอให้ท่านดำเนินการนำเสนอข้อมูลให้กับสาธารณชนได้เข้าใจอย่างถูกต้อง และกรุณาประชาสัมพันธ์สถานที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งประชาชน นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ ได้รับทราบต่อไป

(ลงนาม) พันเอกวุฒิชัย นาควานิช รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ทำการแทนผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9

ซูมหมายเหตุ อันที่จริงข้อความที่ผมเขียนไม่ได้คลาดเคลื่อนหรอกครับ น่าจะเป็นการเขียนอย่างย่อๆ และไม่ครบถ้วนมากกว่า แต่เมื่อท่านรองกรุณาชี้แจงมา ผมก็ยินดีที่จะลงให้ เพราะถ้าท่านอ่านข้อเขียนของผมทั้งฉบับจะพบว่าผมเชียร์โครงการนี้เต็มที่อยู่แล้ว และได้เชิญชวนให้ท่านผู้อ่านไปเที่ยวตลาดน้ำโรงถ่ายฯในตอนท้ายคอลัมน์ยาวเหยียด

วันนี้ขอเชิญชวนซ้ำอีกทีก็แล้วกัน เพื่อให้ตลาดน้ำกองถ่ายฯ ค่าย สุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักอย่างแพร่หลายตามวัตถุประสงค์ของกองพลทหารราบที่ 9 ดังที่แถลงไว้ข้างต้น

ท่านผู้อ่านที่ยังไม่เคยไป ลองไปสักครั้งนะครับ ถือโอกาสไปเที่ยวดูของดีเมืองกาญจน์อย่างอื่นๆด้วย ไปเช้าเย็นกลับได้เลย.

“ซูม”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เหะหะพาทีซูมตลาดน้ำกองถ่ายสุรสีห์ซ่อมแซมหัวใจนักท่องเที่ยวกาญจนบุรีงบประมาณวุฒิชัย นาควานิชไทยรัฐฉบับพิมพ์

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 09:06 น.