ข่าว

วิดีโอ

ไม่มีนิติธรรม–ไม่มีปฏิรูป

การเมืองไทยทำท่าจะกลับคืนสู่บรรยากาศเก่าๆอีกครั้ง หลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศยกเลิกหนังสือเดินทางของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และ ป.ป.ช.อาจจะเอาผิดอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ กรณีที่คืนหนังสือเดินทางให้ พ.ต.ท.ทักษิณ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เตรียมการถอดยศ

อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศโวยวายว่า ถ้า ป.ป.ช.ทำแบบนี้บ้านเมืองจะอยู่ไม่ได้เพราะคนถือกฎหมายไม่มีความยุติธรรม และชี้แจงว่ารัฐมนตรีไม่สามารถสั่งให้ออก หรือสั่งให้เพิกถอนหนังสือเดินทางเพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวง และคณะกรรมการทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ นายสุรพงษ์ประกาศว่าถ้ากลับมาเป็นรัฐมนตรีอีก จะคืนหนังสือเดินทางให้ พ.ต.ท.ทักษิณ

เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่กระ-บวนการยุติธรรมกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นมีการสอบสวนดำเนินคดีนักการเมืองทั้งระดับอดีตนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐ-มนตรีและรัฐมนตรีหลายคน โดยไม่เลือกกลุ่มเลือกสี แกนนำกลุ่มเสื้อเหลืองถูกพิพากษาจำคุกหลายคน แต่นักการเมืองส่วนใหญ่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมมีเพียงไม่กี่รายที่ไม่ยอมรับ

นักการเมืองในอดีตบางส่วนมักจะไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรม หากตัดสินไม่ถูกใจบางคนอ้างว่าองค์กรอิสระไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน (หมายถึงไม่ได้มาจากเลือกตั้ง) ไม่มีอำนาจลงโทษนักการ เมืองที่มาจากเลือกตั้งแสดงว่าไม่ยอมรับ “หลักนิติธรรม” เสาหลักของระบอบประชาธิปไตยและกลายเป็นชนวนของความขัดแย้ง

เรื่องที่องค์กรต่างๆดำเนินการล้วนแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และตามหลักนิติธรรมไม่ว่าจะเป็นการเพิก ถอนหนังสือเดินทางหรือการเสนอให้ถอดยศอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติตามกฎกติกาของ สตช.ที่ให้ถอดยศนายตำรวจได้ หากผู้นั้นต้องคำพิพากษาให้จำคุก หรือต้องคดีอาญาแล้วหลบหนี กรณีนี้มีการหลบหนีคดีอาญาหลายคดี

เนื่องจากนักการเมืองส่วนใหญ่ชอบอ้าง “หลักนิติธรรม” แต่อาจไม่รู้ความหมายที่แท้จริง หรืออาจจะรู้แต่ไม่ปฏิบัติ คณะกรร-มาธิการผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ จึงเขียนไว้ให้ชัดเจนรวมทั้งการเคารพกฎหมาย ทั้งโดยรัฐและประชาชน หลักนิติธรรมยังหมายรวมถึงความเสมอกันในกฎหมายของทุกคน ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย ทุกคนได้รับความคุ้มครองเสมอหน้า โดยไม่มีเลือกปฏิบัติ

หากไม่ยึดหลักนิติธรรมไม่เคารพกฎหมาย การปฏิรูปการเมืองที่เดินหน้าอยู่ขณะนี้จะล้มเหลวโดยสิ้นเชิง การไม่เคารพกฎหมายจะนำไปสู่การใช้อำนาจเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เช่นโกงการเลือกตั้งที่รัฐธรรมนูญฉบับเก่าถือว่าเป็นการกระทำ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจนอกวิถีทางรัฐธรรม-นูญรวมทั้งโกงกินบ้านเมือง และก่อความขัดแย้งไม่รู้จบ.

1 มิ.ย. 2558 09:18 1 มิ.ย. 2558 09:18 ไทยรัฐ