วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรง มีพระพักตร์แจ่มใส ขณะ ตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯโดยรถตู้พระที่นั่งจากพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ทรงกลับมาประทับยัง รพ.ศิริราช.