ข่าว

วิดีโอ

ในหลวง-ราชินี เสด็จศิริราช ทรงประทับที่ชั้น16

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กลับมาประทับยัง รพ. ศิริราช โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามเสด็จ และทรงโบกพระหัตถ์ให้ประชาชนที่รอเฝ้ารับเสด็จ ท่ามกลางเสียงถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราช ดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ท่ามกลางพสกนิกรที่ทราบข่าวต่างมาเฝ้ารอรับเสด็จจำนวนมาก ทั้งนี้ เมื่อเวลา 12.08 น.วันที่ 31 พ.ค. พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ประทับรถตู้พระที่นั่ง ออกจากพระตำหนัก เปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เสด็จ มาประทับ ณ ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช โดยมีเหล่าบรรดาแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล พร้อมด้วยประชาชนที่ทราบข่าวต่างนำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยธงตราสัญลักษณ์ ภ.ป.ร.และธงชาติไทย ชูเหนือศีรษะ แสดงถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุด พร้อมกับโบกธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ ขณะที่ขบวนรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่าน

จากนั้นเวลา 12.34 น. ขบวนของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งตามเสด็จฯ ได้มาถึงโรงพยาบาลศิริราช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงฉลองพระองค์ชุดสีเหลือง ลายดอกไม้หลากสี ทรงมีพระพักตร์ที่แจ่มใส พระพลานามัยแข็งแรง และทรงโบกพระหัตถ์ให้กับพสกนิกรที่เฝ้ารอรับเสด็จฯ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนที่รอรับเสด็จฯ ต่างรู้สึกปลาบปลื้มและพร้อมใจกันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องทั่วบริเวณ จากนั้นทั้งสองพระองค์เสด็จฯ ขึ้นลิฟต์ไปยังที่ประทับชั้น 16 โดยมี สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรอรับเสด็จฯ

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช ดำเนินไปประทับ ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยรวมระยะเวลาทั้งสิ้น 20 วัน ด้าน น.ส.สุภาพร ยุติมิตร อายุ 49 ปี ชาวนนทบุรี กล่าวว่า ทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ขณะที่พาญาติมาหาหมอว่า ในหลวงและพระราชินีจะเสด็จมาโรงพยาบาลศิริราช จึงรีบมาเฝ้ารับเสด็จฯ เช่นเดียวกับ นางสุมาลี ใจเย็น อายุ 54 ปี ชาวบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวด้วยใบหน้าเป็นกังวลว่า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบอกว่า ล้นเกล้าฯทั้งสองพระองค์กำลังเสด็จมาโรงพยาบาล จึงรีบมาเฝ้ารอรับเสด็จฯ ใจลึกๆ แล้วรู้สึกเป็นห่วงพระองค์ท่านมาก ได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้พระองค์ทรงมีพระวรกายแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป

ต่อมาในช่วงค่ำ สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 13 ความว่า วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รายงานว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเปลี่ยนพระราชอิริยาบถและฟื้นฟูพระวรกาย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 โดยมีคณะแพทย์ฯ ผู้เชี่ยวชาญ นักกายภาพบำบัดและพยาบาลตามเสด็จถวายการดูแลพระสุขภาพ และถวายการติดตามพระอาการของพระโรค ที่มีความจำเป็นต้องถวายการตรวจติดตามพระอาการด้วยเครื่องมือพิเศษเป็นระยะๆ

บัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องถวายการตรวจติดตามพระอาการด้วยเครื่องมือพิเศษ คณะแพทย์ฯจึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และได้ถวายตรวจพระสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ เพื่อติดตามผลของการใส่สายระบายน้ำไขสันหลังจากช่องไขสันหลัง เข้าสู่ช่องพระนาภี ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 คณะแพทย์ฯจะนำผลของการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นแนวการ ควบคุมการระบายน้ำไขสันหลังต่อไป

นอกจากนี้ คณะแพทย์ฯได้ตรวจถวายพระ ปัปผาสะ (ปอด) ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อเฝ้าระวังพระอาการพระปัปผาสะอักเสบที่ทรงเคยเป็นเมื่อ พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2556 ผลการตรวจปรากฏว่าไม่พบการอักเสบของพระปัปผาสะ ผลของการตรวจพระโลหิตในวันนี้เป็นปรกติ อุณหภูมิพระวรกาย ความดันพระโลหิต พระหทัยและระบบการหายพระทัยปรกติ ยังคงต้องถวายกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูพระวรกายต่อไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กลับมาประทับยัง รพ. ศิริราช โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามเสด็จ และทรงโบกพระหัตถ์ให้ประชาชนที่รอเฝ้ารับเสด็จ 1 มิ.ย. 2558 05:36 1 มิ.ย. 2558 06:02 ไทยรัฐ