ข่าว

วิดีโอ

สาวเน้ือแน่นอย่า ประมาทโรคมะเร็ง

นักวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาลัยหญิงของแคนาดา ได้ค้นพบเค้าลางว่า ผู้ที่เป็นสาวเนื้อแน่นที่เคยเป็นมะเร็งทรวงอกมาก่อน เสี่ยงสูงว่าอาจจะเป็นซ้ำขึ้นได้อีก แต่ผลดีก็มีเหมือนกัน เพราะจะได้ประโยชน์หลังการผ่าตัด อย่างเช่น จากการฉายรังสีมากกว่า

นักวิจัยยังเป็นห่วงว่าผู้หญิงเหล่านี้หลังจากถูกผ่าตัดเต้านมแล้ว อาจจะเป็นซ้ำอีกได้ แต่เรื่องนี้ยังไม่มีการศึกษาลึกซึ้งอย่างจริงจัง

นักวิจัยได้ติดตามศึกษาคนไข้โรคมะเร็ง เพื่อดูว่าโรคจะหวนกลับมาอีกหรือไม่ โดยเทียบกับกรณีผู้หญิงธรรมดา กับสาวเนื้อแน่นดู และพบว่าสตรีที่มีทรวงอกเนื้อแน่นกว่า จะเสี่ยงกับที่จะเป็นซ้ำอีกมากกว่าเพื่อนสาวที่เนื้อแน่นน้อยกว่า โดยเทียบได้ว่า ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง มีโอกาสจะเป็นซ้ำได้มากถึงร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับเพื่อนคนที่มีความเสี่ยงต่ำ จะมีโอกาสเพียงแค่ร้อยละ 5 เท่านั้น.

นักวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาลัยหญิงของแคนาดา ได้ค้นพบเค้าลางว่า ผู้ที่เป็นสาวเนื้อแน่นที่เคยเป็นมะเร็งทรวงอกมาก่อน เสี่ยงสูงว่าอาจจะเป็นซ้ำขึ้นได้อีก แต่ผลดีก็มีเหมือนกัน เพราะจะได้ประโยชน์หลังการผ่าตัด... 31 พ.ค. 2558 13:11 31 พ.ค. 2558 13:19 ไทยรัฐ