ข่าว

วิดีโอ

ยึดสวนยาง/สร้างป่า

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าจะทวงคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกไปกว่า 10 ล้านไร่ ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ปลูกยางพารา 4.4 ล้านไร่...คนไทยเห็นดีเห็นงาม ยกนิ้วให้

แต่ในทางปฏิบัติมีคำถาม...การทวงคืนป่า โดยเฉพาะยางพารารุกป่า จะทำกันแบบไหน

จะปล่อยให้ต้นยางเติบโตกลายเป็นป่าไปโดยธรรมชาติเอง หรือจะโค่นต้นยางออกไป แล้วปลูกป่าทดแทน...เป็นประเด็นน่าขบคิด ที่ นายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้ส่งบทความตั้งคำถามไปยังกระทรวงทรัพยากรฯ เพราะถ้าจะทำอย่างหลัง มหกรรมทวงคืนผืนป่า อาจจะกลายเป็นมหกรรมทุจริตก็เป็นได้

เนื่องจากโค่นต้นยางพาราทิ้ง การนำเอาต้นยางออกจากพื้นที่เป็นเรื่องใหญ่ ยุ่งยาก ใช้เงินงบประมาณมาก และยังจะต้องจัดการกับไม้ยางที่โค่นทิ้งอย่างไร...กระบวนการเหล่านี้จะเป็นช่องทางในการของบประมาณที่อาจจะทำให้เกิดการทุจริตได้

นอกจากนั้น โค่นไปแล้ว เกิดพื้นที่ว่างเปล่า ต้องปลูกป่าขึ้นใหม่ ที่ผ่านมาการปลูกป่าของกรมป่าไม้สำเร็จแค่ไหน มีการรั่วไหล ใช้คนและงบประมาณเป็นจำนวนมาก...นี่ก็มีช่องทุจริตได้อีก

เพื่อป้องกันปัญหาทุจริตที่ตามมา นายอนันต์เสนอ ในเมื่อเป้าหมายการทวงคืนผืนป่าเพื่อให้ประเทศชาติได้ป่าเพิ่ม

สวนยางพาราเป็นสวนป่าชนิดหนึ่ง เป็นป่าเศรษฐกิจ ป่าปลูก มีส่วน สร้างสีเขียวแก่พื้นดิน สิ่งแวดล้อม และชุมชน เหมือนกับป่าไม้ทั่วๆไป...วันนี้พื้นที่สีเขียวบนผืนดินแห้งแล้ง โดยเฉพาะในภาคอีสาน เขียวได้ก็เพราะยางพารานี่แหละ หากต้องโค่นทิ้งพื้นที่สีเขียวจะสูญไป ไม่รู้ว่ากี่ปีถึงจะปลูกทดแทนได้

เมื่อยึดคืนสวนยางพารามาได้แล้ว ทำไมต้องโค่นทิ้ง ทำไมจึงไม่รักษาสวนยางพาราเอาไว้ หากเกรงว่าเจ้าของจะบุกรุกไปกรีดยางพารา กระทรวงทรัพยากรฯต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้บุคคลเหล่านี้เข้าไป

ทำประโยชน์ได้ เช่น ประกาศให้เป็นพื้นที่หวงห้าม พื้นที่ห้ามเข้า จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยเฝ้าระวัง และดำเนินการตามกฎหมายสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน

ทุกอย่างทำได้ ถ้าจะทำจริง...ป่าถูกบุกรุกไปกว่า 10 ล้านไร่ นั่นเพราะอะไร...ใครไม่ทำจริง.

ชมชื่น ชูช่อ

31 พ.ค. 2558 10:48 31 พ.ค. 2558 10:48 ไทยรัฐ