วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


เครือข่ายครอบครัว

บ้านหรือครอบครัว เป็นที่พักพิงและที่เรียนรู้สำคัญที่สุดของมนุษย์ เพราะที่บ้านเราใช้ความสัมพันธ์ ด้วยหน้าที่ตามธรรมชาติของมนุษย์พึงปฏิบัติต่อกัน www.familynetwork.or.th เป็นเว็บไซต์ของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว จัดตั้งขึ้นเพื่อประสาน และสร้างความตระหนักในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดขึ้นทั้งในบุคคล ชุมชน และสังคม ส่งเสริมให้พ่อแม่ใช้โอกาสเป็นพ่อแม่ของตนอย่างมีคุณค่า เพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่ให้ประสบผลสำเร็จ

รู้จักเรา แนะนำกรรมการมูลนิธิ โครงสร้างบุคลากร งานของมูลนิธิ ติดต่อมูลนิธิ รู้รอบครอบครัว รวมสาระความรู้ โรครอบโลก พัฒนาการเด็ก ชีวิตคู่การศึกษา เศรษฐกิจครอบครัว กฎหมาย วัฒนธรรม โลกกว้างสำหรับครอบครัว ฐานข้อมูลครอบครัว สถิติครอบครัว คนทำงานด้านครอบครัว หน่วยงาน/องค์กรด้านครอบครัว และนอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆอีก ข่าวสาร สื่อเพื่อครอบครัว งานวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์...

31 พ.ค. 2558 10:41 31 พ.ค. 2558 10:41 ไทยรัฐ