วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เครือข่ายครอบครัว

เครือข่ายครอบครัว

  • Share:

บ้านหรือครอบครัว เป็นที่พักพิงและที่เรียนรู้สำคัญที่สุดของมนุษย์ เพราะที่บ้านเราใช้ความสัมพันธ์ ด้วยหน้าที่ตามธรรมชาติของมนุษย์พึงปฏิบัติต่อกัน www.familynetwork.or.th เป็นเว็บไซต์ของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว จัดตั้งขึ้นเพื่อประสาน และสร้างความตระหนักในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดขึ้นทั้งในบุคคล ชุมชน และสังคม ส่งเสริมให้พ่อแม่ใช้โอกาสเป็นพ่อแม่ของตนอย่างมีคุณค่า เพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่ให้ประสบผลสำเร็จ

รู้จักเรา แนะนำกรรมการมูลนิธิ โครงสร้างบุคลากร งานของมูลนิธิ ติดต่อมูลนิธิ รู้รอบครอบครัว รวมสาระความรู้ โรครอบโลก พัฒนาการเด็ก ชีวิตคู่การศึกษา เศรษฐกิจครอบครัว กฎหมาย วัฒนธรรม โลกกว้างสำหรับครอบครัว ฐานข้อมูลครอบครัว สถิติครอบครัว คนทำงานด้านครอบครัว หน่วยงาน/องค์กรด้านครอบครัว และนอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆอีก ข่าวสาร สื่อเพื่อครอบครัว งานวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้