วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปัญหาโรฮีนจาแก้ที่ต้นตอ

ปัญหาโรฮีนจาแก้ที่ต้นตอ

  • Share:

การประชุมพิเศษของ 17 ประเทศ ว่าด้วยการย้ายถิ่นฐานที่ไม่ปกติในมหาสมุทร อินเดีย ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา พูดง่ายๆก็คือการประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาโรฮีนจา มีเสียงวิจารณ์ทั้งในด้านบวกและด้านลบ แล้วแต่มุมมองของแต่ละฝ่าย ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทย มองว่าบรรยากาศการพูดคุยเป็นไปอย่างสร้างสรรค์

ที่ประชุมตกลงเกี่ยวกับมาตรการการแก้ปัญหา ทั้งปัญหาเร่งด่วน คือการช่วยเหลือผู้อพยพชาวโรฮีนจา ที่ยังลอยเรืออยู่ในทะเล รวมทั้งการป้องกันการอพยพและการค้ามนุษย์ และการแก้ปัญหาถึงต้นตอ มาเลเซียกับอินโดนีเซีย รับปากจะช่วยเหลือผู้อพยพ 7 พันคน ที่ลอยเรืออยู่ในทะเล ขณะที่กองทัพเรือและกองทัพอากาศไทย ก็ตั้งฐานคอยช่วยเหลืออยู่กลางทะเล

แต่ประธานสมาชิกรัฐสภาอาเซียน ซึ่งเป็น ส.ส.มาเลเซีย วิจารณ์ว่ามีการพูดคุย กันมากมาย แต่มีสาระสำคัญที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาน้อย ที่ประชุมไม่ได้พูดถึงการกดขี่ข่มเหงในพม่า ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหา คำแถลงการณ์ไม่ได้เอ่ยชื่อ “โรฮีนจา” ด้วยซ้ำ ขณะที่ผู้นำองค์กรสิทธิมนุษยชนเอเชียวิจารณ์ผลการประชุมว่า เป็นเหมือนการใช้พลาสเตอร์ยาปิดแผลที่เหวอะหวะ

เหตุที่ไม่มีการเอ่ยชื่อ “โรฮีนจา” อาจเพราะไม่ต้องการให้มีการโทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นต้นตอของปัญหา แต่ต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่าย มีรายงานข่าวว่าผู้แทนพม่าขู่จะถอนตัว ถ้ามีการพูดถึง “โรฮีนจา” พม่ายืนยันว่าตนไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหา แต่ต้นเหตุคือขบวนการค้ามนุษย์ แม้จะไม่ได้ระบุชื่อประเทศใด แต่มีประเทศไทยเป็นหัวขบวนการอย่างแน่นอน

หัวหน้าคณะผู้แทนบังกลาเทศยืนยันว่า ผู้อพยพชาวโรฮีนจาเป็นต้นเหตุของการค้ามนุษย์ ถ้าแก้ปัญหาโรฮีนจาไม่ได้ จะไม่มีทางยับยั้งการอพยพที่ไม่ปกติที่ผิดกฎหมายและเสี่ยงตาย จึงน่าเป็นห่วงว่าถ้าพม่าไม่ยอมรับว่าเป็นปัญหาโรฮีนจา ซึ่งอพยพออกจากพม่า จะแก้ปัญหาระยะกลางและระยะยาว คือการป้องกันการอพยพ การค้ามนุษย์ และการแก้ปัญหาถึงต้นตอได้หรือไม่?

บรรดา “เรือมนุษย์” ที่ลอยลำอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย มาจากบังกลาเทศ หรือพม่ากันแน่? เป็นเรื่องที่เถียงกันได้ เพราะเป็นการอพยพทางเรือ ไม่รู้ว่าต้นทางอยู่ที่ไหน แต่พม่าคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้อพยพกว่า 130,000 คน ที่อยู่ในค่ายต่างๆ ตามบริเวณชายแดนไทย–พม่า ไม่ใช่ผู้อพยพจากพม่า เพราะเป็นการอพยพทางบก เพื่อหนีภัยสงคราม สหประชาชาติเป็นพยานได้

มีผู้เสนอแก้ปัญหาโรฮีนจาระยะยาวหลายประการ รวมทั้งการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง การพัฒนาเศรษฐกิจให้ประชาชนมีงานทำ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดแรงจูงใจที่จะอพยพหนีประเทศ แต่หลายฝ่ายเชื่อว่าถ้ารัฐบาลบังกลาเทศร่วมแก้ไขปัญหา และรัฐบาลพม่าเพียงแต่ให้สถานะ “ความเป็นพลเมือง” แก่ชาวโรฮีนจา การแก้ปัญหาก็จะง่ายยิ่งขึ้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้