ข่าว

วิดีโอ

น่าเสียดาย

วันนี้ (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7) เป็นวันวิสาขบูชา 

เป็นวาระสำคัญสูงสุดของชาวพุทธทั่วโลกกว่า 700 ล้านคน

พระพุทธศาสนาได้ส่องแสงสว่างให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากทุกข์มาแล้วเป็นเวลากว่า 2,600 ปี

โลกเมื่อ 2,600 ปีที่แล้ว กับโลกยุคนี้เปลี่ยนแปลงไปมากมาย น่ามหัศจรรย์ ที่พระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังตั้งอยู่บนหลักแห่งความจริงอันเที่ยงแท้ตลอดมาเป็นเวลากว่า 2,600 ปี

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าหัวใจสำคัญของศาสนาพุทธคือสอนให้มนุษย์มีความเมตตาซึ่งกันและกัน

เหมือนที่รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพประชุม 17 ชาติเพื่อช่วยเหลือผู้อพยพชาวโรฮีนจาให้เดินทางไปถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยฉะนั้นแล

“แม่ลูกจันทร์” เสียดายนิดเดียว... ที่การประชุม 17 ชาติไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

มีเพียงแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 2 ประการ

1,ทุกชาติตกลงเพิ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับกลุ่มผู้อพยพที่ยังลอยเท้งเต้งอยู่กลางมหาสมุทรอินเดีย

แต่ไม่มีมาตรการแก้ปัญหาระยะยาวสำหรับผู้อพยพที่กำลังตามมาอีกนับแสนคน

2,อเมริกา ออสเตรเลีย และองค์กรอื่นๆจะร่วมบริจาคเงินลงขันอีก 26 ล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้อพยพทางเรือ

“แม่ลูกจันทร์” มองว่าเงินบริจาคแค่ 26 ล้านเหรียญ (830 ล้านบาท) น้อยเกินไปสำหรับการแก้ปัญหาชาวโรฮีนจา ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง

โดยเฉพาะรัฐบาลไทย ได้รับเงินบริจาคเพียง 2 ล้านเหรียญ หรือ 64 ล้านบาทเท่านั้นเอง

อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพจัดประชุม รัฐบาลไทยก็ได้ประโยชน์ทางอ้อมเพิ่มอีก 2 ประการ

1,ได้ใช้เวทีประชุมครั้งนี้ชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของรัฐบาลไทย ในฐานะทางผ่าน ให้ทุกชาติได้รับทราบอย่างชัดเจน

2,ได้ใช้เวทีประชุมครั้งนี้ ชี้แจงปัญหาการค้ามนุษย์ให้ตัวแทน 17 ชาติได้ทราบว่ารัฐบาลไทยได้ปราบปรามจับกุมอย่างสุดลิ่มทิ่มประตู

สรุปว่ารัฐบาลไทยได้เคลียร์ตัวเองจากข้อกล่าวหาทุกประเด็น

ย้อนกลับมาหาคำตอบว่าทำไมการประชุม 17 ชาติครั้งนี้ไม่มีความสำเร็จเท่าที่ควร??

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าเกิดจากสาเหตุ 4 ประการคือ...

1,ตัวแทนรัฐบาล 17 ชาติที่เข้าประชุมเป็นระดับเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่ระดับรัฐมนตรี จึงไม่มีอำนาจตัดสินใจแทนรัฐบาล

2,ตัวแทนรัฐบาลพม่าไม่ยอมรับว่าปัญหาเกิดจากตัวเอง ซึ่งเป็นต้นทาง

3,หลายประเทศเกรงใจพม่า จึงหลีกเลี่ยงไม่พูดถึงต้นเหตุของปัญหาอย่างตรงไปตรงมา

แม้แต่คำว่า “ชาวโรฮีนจา” ยังไม่กล้าเอ่ยให้กระเทือนซาง

4,ตัวแทนสำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอชซีอาร์) ยังไม่กระโดดออกมารับปัญหานี้ไปดูแลเต็มตัว

นี่คือสาเหตุ 4 ประการที่ทำให้การประชุม 17 ชาติเพื่อแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจาเดินหน้าไม่สุดซอย

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่า ถ้ายังไม่กล้าเอาปัญหามาพูดกันตรงๆก็คงยากส์ที่แก้ปัญหาชาวโรฮีนจาได้อย่างถาวร

ต่อให้ประชุมกันอีก 10 ครั้ง ก็แปะเอี้ยเหมือนเดิม.

“แม่ลูกจันทร์”

31 พ.ค. 2558 09:13 31 พ.ค. 2558 09:13 ไทยรัฐ