ข่าว

วิดีโอ

นับถอยหลัง AEC 02/05/58

“คนไทยยังไม่พร้อมรับมือกับ AEC” หรือ “ประเทศไทยจะสู้คนอื่นไหวมั้ยเมื่อเปิด AEC แล้ว” หรือ “คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก AEC” หรือ “เราจะต้องปรับตัวรับมือกับ AEC อย่างไรดี” นี่คือคำถามยอดฮิตที่ผมถูกถามหรือได้ยินบ่อยมากเกี่ยวกับ AEC และผมรู้สึกว่าคนไทยส่วนหนึ่งจะมีมุมมองในเชิงลบว่าเมื่อเปิด AEC แล้ว เราจะสู้คนอื่นไม่ได้ และเราไม่รู้จัก AEC ดีพอ

ด้วยกลยุทธ์ของซุนวู “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” ทำให้คอลัมน์นี้จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านไทยรัฐมีมุมมองและเรียนรู้จากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่จะพูดคุยต่อเนื่องทุกสัปดาห์ในหลายมิติ หลายมุมมอง หลายประสบการณ์จากคณาจารย์หลากหลายสาขาวิชาที่กำลังจะเข้ามาพูดคุยกับทุกท่านในสัปดาห์ต่อๆ ไป แน่นอนครับ คนไทยต้องรู้จัก AEC มากขึ้น และไม่ต้องเครียดว่าจะต้องรู้จักอย่างดี 100% นะครับ ค่อยๆ เรียนรู้ค่อยๆ สนใจทีละเล็กละน้อย สะสมกันไป แต่สิ่งสำคัญที่ท่านต้องตอบให้ได้ก่อนคือ ท่านเกี่ยวข้องกับ AEC มากแค่ไหน เรื่องค้าขาย หรือเรื่องอะไร เมื่อรู้แล้วว่าสำคัญทุกอย่างจะตามมาเอง ถ้าไม่เชื่อไปถามธุรกิจที่เข้าไปบุกตลาดอาเซียนดูสิครับ

ถ้าพูดแบบตะวันตกก็ต้องทำ “SWOT” หาโอกาส (O) หรือภัยคุกคาม (T) ที่เกิดขึ้นจาก AEC ต่อตัวเรา ธุรกิจหรือประเทศไทย แล้วมาดูว่าเรามีจุดแข็ง (S) หรือจุดอ่อน (W) อะไรบ้างเมื่อเทียบกับประเทศอื่น แล้วหากลยุทธ์ในการปรับตัวเข้าสู่ AEC ตามกระบวนยุทธ์ฉบับซุนวู

ASEAN เข้าสู่ AEC บางส่วนมาตั้งแต่ปี 2553 แล้วครับ โดยผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนคือไทยและอีก 5 ประเทศ (ยกเว้น CLMV) ปรับลดภาษีนำเข้าสินค้าจากอาเซียนทั้ง 10 ประเทศเหลือ 0% ผลปรากฏว่าไทยเกินดุลการค้ากับอาเซียนโดยรวม 9 ประเทศมาตลอดทุกปี เฉลี่ยประมาณ 5 แสนล้านบาทต่อปี แสดงว่าสงครามการค้าในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้เราสู้เขาได้แน่นอน สำหรับเรื่องอื่นๆ ต้องคุยกันต่อไปครับ.

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

11 พ.ค. 2558 16:04 11 พ.ค. 2558 17:32 ไทยรัฐ