วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สส.ชู “กองพันปลอดขยะ” เพิ่มรายได้

สส.ชู “กองพันปลอดขยะ” เพิ่มรายได้

  • Share:

ขอบคุณภาพ : FACEBOOK กองพันทหารสื่อสารที่ 21

น.ส.ภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า สส.ร่วมกับกองพันทหารสื่อสารที่ 21 (ส.พัน.21) กองทัพบก ในภารกิจจัดการขยะมูลฝอยตาม “โรดแม็ป” การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของ ทส.เพื่อให้เกิดการบูรณาการแก้ไขปัญหา โดยสามารถดำเนินโครงการจนสามารถลดปริมาณขยะภายในหน่วยงาน รวมทั้งสร้างองค์ความรู้แก่กำลังพลครอบครัว และชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นชุมชนหน่วยงานทหารเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลชุมชนปลอดขยะดาวรุ่งระดับประเทศ ประจำปี 2557 และในปี 2558 ได้พัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ชุมชนสื่อสารรวมใจสามัคคีกองพันทหารสื่อสารที่ 21 หรือกองพันปลอดขยะ รวมทั้งยังนำขยะไปจำหน่ายยังร้านรับซื้อของเก่า โดยเงินที่ได้จากการขายขยะรีไซเคิลจะถูกนำกลับมาคืนสู่ครอบครัวของกำลังพลในรูปแบบต่างๆ ทั้งรายได้และสวัสดิการ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้