ข่าว

วิดีโอ

ชาวโลกอ้วนไม่ยุบพองเพิ่มขึ้นไม่หยุด

นักวิทยาศาสตร์สามารถจับสารเคมีตัวการ ที่อยู่ในปัสสาวะ สามารถบ่งบอกให้รู้ถึงพิษสงความรุนแรงของความอ้วนได้ ให้สามารถคลำไปถึงสาเหตุว่า เหตุใดคนอ้วนมากมักจะเป็นโรคร้ายแรง อย่างเช่น มะเร็ง อัมพาต เบาหวานและโรคหัวใจ

นอกจากนั้นมันยังอาจทำให้นักวิจัยซึ่งกำลังค้นคว้าเกี่ยวกับเค้าลางของอาการโรคไฟธาตุพิการ กับผู้ที่อ้วนมาก แต่ยังไม่ถึงขนาดน้ำหนักเกิน เพื่อจะหาหนทางรีบตัดไฟเสียแต่ต้นลม ป้องกันไม่ให้มีอาการเกี่ยวกับไฟธาตุอื่นๆได้

องค์การอนามัยโลกเพิ่งแจ้งว่า ขณะนี้มีชาวโลก ที่เป็นผู้ใหญ่ในปีที่แล้วมีความอ้วนมาก เพิ่มขึ้นอีกถึงร้อยละ 13.

นักวิทยาศาสตร์สามารถจับสารเคมีตัวการ ที่อยู่ในปัสสาวะ สามารถบ่งบอกให้รู้ถึงพิษสงความรุนแรงของความอ้วนได้ ให้สามารถคลำไปถึงสาเหตุว่า เหตุใดคนอ้วนมากมักจะเป็นโรคร้ายแรง อย่างเช่น มะเร็ง อัมพาต เบาหวานและโรคหัวใจ 7 พ.ค. 2558 16:58 7 พ.ค. 2558 16:58 ไทยรัฐ