ข่าว

วิดีโอ

แท่งปูนปะการังเทียม รั้วปกป้องประมงพะงัน

“เมื่อก่อนออกเรือไปแค่ 2-3 กม. ได้ปลากลับมาแล้ว แต่ระยะหลังออกเรือไปไกลยังจับปลามาขายได้ไม่กี่ร้อยบาท สัตว์น้ำรอบๆเกาะน้อยลงเพราะเรือประมงขนาดใหญ่จากที่อื่นเข้ามาจับปลาแบบหวังแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่ เอาอวนปลากะตักเข้ามาจับปลา อวนตาถี่เหมือนกับเอามุ้งมาลากปลา ปลาเล็กปลาน้อยเอาหมด คนบนเกาะไม่มีอำนาจจะไปห้ามอะไรได้ มิหนำซ้ำชาวบ้านบางคนยังเอาด้วย ทำกันแบบนี้ต่อให้ปลามีมากแค่ไหนก็ต้องหมดไปเพราะไม่มีลูกหลานให้ขยายพันธุ์”

นายประพันธ์ เดี่ยววนิช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี บอกว่า เคยเห็นข่าวมีการเอาแท่งปูนไปทิ้งทะเล แค่ 2-3 ปี มีปะการังเกิด ปลากลับมาชุกชุม เลยมีแนวคิดที่จะทำตาม จึงจัดตั้งกลุ่มอินทรีขึ้นมา...แต่ช่วงแรกๆไม่มีเงิน เลยใช้วิธีเก็บท่อกลมที่พังจากการรื้อซ่อมถนน เอาไปทิ้งในทะเลความลึกไม่เกิน 15 เมตร เพราะเราสามารถดำลงสำรวจความเปลี่ยนแปลงได้

ปรากฏว่ามีปะการังงอกขึ้นมาจริง แต่ปลาไม่ได้เพิ่มขึ้นมามากมายเหมือนอย่างที่เห็นข่าวสารคดีในรายการทีวี เพราะท่อที่เก็บมามี
ไม่มาก และยังเป็นท่อกลมทรงกระบอก ทิ้งไปในทะเลแล้วท่อเกิดตั้งตรง ปลาไม่สามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้...แต่กระนั้น ผ่านไป 3 ปี ปลาหลายชนิด ปลาช่อนทะเล ปลาอินทรี เริ่มมีให้เห็น 

“ชาวบ้านเริ่มเรียกร้องให้เดินหน้าทำปะการังเทียมเพิ่ม เพราะผลจากมีปะการังเทียมที่ยังไม่ดีพอ ออกเรือห่างจากฝั่งแค่ 1-2 กม.ยังหาปลาเอามาขายได้เงิน 1,000-1,500 บาท/วัน ต่างจากเมื่อก่อนได้แค่ 200-300 บาท หรือบางวันแทบหาปลาไม่ได้เลย ถึงเราจะอยากสร้างปะการังเทียมแบบใหม่ให้ดีกว่าเก่า แต่ติดเรื่องเงินทุน นอกจากค่าวัสดุอุปกรณ์แล้ว ยังมีค่าเรือใหญ่เอาแท่งปูนไปทิ้งทะเลครั้งละเป็นแสนบาท ชาวบ้านไม่มีเงินมากพอ โชคดีที่บริษัทปูนซีเมนต์–นครหลวง ปูนตรานกอินทรี และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดโครงการทำปะการังเทียมตรงกับความต้องการคนในชุมชนพอดี เราถึงได้มีวันนี้”

ประพันธ์ บอกอีกว่า การนำแท่งปูนไปทิ้งทะเลสร้างปะการังเทียม ไม่ใช่นึกจะทำนึกจะทิ้งทำเองได้เลย ทุกอย่างต้องขอความเห็นชอบจากกรมทรัพยากรทางทะเลฯ มาทำการสำรวจเส้นทาง ไม่กีดขวางทางคมนาคม และกองทัพเรือต้องให้ความเห็นชอบ และสภาพพื้นที่ต้องเป็นทราย เพราะถ้าพื้นท้องเป็นดินเลน ทิ้งไปก็เปล่าประโยชน์ ไม่นานจะถูกตะกอนดินกลบฝังไปหมด

“การสร้างปะการังเทียม นอกจากช่วยคืนความสมบูรณ์ให้ท้องทะเลแล้ว ปะการังเทียมยังทำหน้าที่เป็นรั้ว คอยป้องกันไม่ให้เรือใหญ่แล่นเข้ามาจับปลาใกล้ชายฝั่งได้ เพราะเข้ามาแล้วอวนจะถูกแท่งปูนปะการังเทียมบาดอวนให้เสียหาย ปะการังเทียมจึงเป็นเหมือนเกราะคอยคุ้มครองปลาและปกป้องวิถีของชาวประมงพื้นบ้านให้มั่นคงและยั่งยืน” น.ส.นาฎยา เสวกแก้ว ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรปูนอินทรี กล่าว.

เพ็ญพิชญา เตียว

“เมื่อก่อนออกเรือไปแค่ 2-3 กม. ได้ปลากลับมาแล้ว แต่ระยะหลังออกเรือไปไกลยังจับปลามาขายได้ไม่กี่ร้อยบาท สัตว์น้ำรอบๆเกาะน้อยลงเพราะเรือประมงขนาดใหญ่จากที่อื่นเข้ามาจับปลาแบบหวังแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่ ... 7 พ.ค. 2558 14:37 7 พ.ค. 2558 14:38 ไทยรัฐ