วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไม้ผลครัวเรือน

ไม้ผลครัวเรือน

  • Share:

www.growforprincess.in.th เป็นเว็บไซต์ของโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น จัดตั้งโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองแนวพระราชดำริ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ปลูกไม้ผลยืนต้นสำหรับบริโภคภายในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้

ข้อมูลโครงการ รายละเอียดของโครงการฯ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ร่วมบริจาคและรับต้นไม้ รายละเอียดการบริจาค พันธุ์ต้นไม้ที่บริจาคและสถานที่ขอรับต้นไม้ แสดงข้อมูลปุ๋ย สูตรปุ๋ยต่างๆ วิธีการหาวัตถุดิบ วิธีการทำ และประโยชน์ของปุ๋ยชนิดนั้นๆ ต้นไม้ในโครงการฯ ต้นไม้หลากชนิดพร้อมวิธีการปลูก วิธีการดูแลรักษา โรคและแมลงศัตรูที่สำคัญรวมถึงคุณค่าอาหารและสรรพคุณ...

http://www.growforprincess.in.th

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้