วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ร้อยเอ็ดบุกสิงคโปร์

ร้อยเอ็ดบุกสิงคโปร์

โดย ซี.12
8 พ.ค. 2558 05:01 น.
  • Share:

ชีวิตการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละแห่งล้วนแตกต่างกันไป ใครมีวิสัยทัศน์ไปในทางไหนก็เร่งสร้างผลงานตามความถนัด

เมื่อได้รับทราบข่าวคราวของคนทำงานก็อดที่จะชื่นชมยินดีและสนับสนุนเผยแพร่เป็นกำลังใจเสียไม่ได้ อย่างรายนี้มีข้อมูลมาว่า

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จุดประกายให้ผู้ประกอบการภายในจังหวัดร้อยเอ็ด มีลู่ทางการค้าการลงทุนในตลาดต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ทางจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดกิจกรรมโรดโชว์ นำสินค้าของดีเมืองร้อยเอ็ดไปแสดงที่สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา

โดยภาคเอกชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ได้ร่วมมือร่วมใจในการเดินทางไปขยายตลาดที่นั่นด้วย วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดร้อยเอ็ดกับนักธุรกิจสิงคโปร์ เพื่อการพัฒนาด้านการค้า การลงทุนและการขยายช่องทางการตลาด เป็นการเชิญชวนให้สิงคโปร์เข้ามาร่วมลงทุนในการพัฒนาการเชื่อมโยงกัน และผู้ประกอบการจังหวัดร้อยเอ็ดจะได้เรียนรู้เตรียมความพร้อมในการรับมือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

กิจกรรมทั้งหลายจัดขึ้นที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 โดย นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ กับภริยาได้ให้การสนับสนุนเต็มกำลังจนงานลุล่วงไปเป็นอย่างดี

นี่เป็นอีกตัวอย่างของความร่วมมือของหน่วยราชการต่างกระทรวงที่น่ายกย่อง

สำหรับกิจกรรมหลักที่จัดขึ้น คือการประชุมเจรจาการค้าสร้างสัมพันธ์ทางการค้า ระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดร้อยเอ็ด 23 ราย กับ ผูู้้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศสิงคโปร์เข้าร่วมเจรจาการค้า 12 ราย

สินค้าที่เจรจาตกลงค้าขายกัน ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ สินค้า OTOP สินค้าบริการทางการศึกษา (กิจกรรม Summer Camp) สินค้าบริการแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว (กิจกรรม Farmer Camp กิจกรรมโฮมสเตย์อีสาน) และสินค้าประเภทบริการโรงพยาบาลเอกชน

ผลจากการเจรจาการค้าผู้ประกอบการสิงคโปร์ให้ความสนใจข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และข้าวหอมมะลิปราศจากน้ำตาล เป็นอย่างมาก มีการพูดคุยเจรจาแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญทางการค้า และมียอดการซื้อขายข้าวจากจังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณรวมอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5,677 ตันข้าวสารคิดเป็นมูลค่า 172,465,000 บาท โดยกำหนดระยะเวลาการส่งมอบ 16 เดือน

ส่วนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP มีเสื้อลายสกอต และกระเป๋าถือสุภาพสตรี ยอดจำหน่ายปลีกมูลค่ารวม 48,000 บาท และได้รับเชิญไปร่วมการแสดงสินค้าในไทย THAILAND WEEK ที่สิงคโปร์ด้วย

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด มีชุดการแสดง 4 ชุด ได้แก่ 1.อะเมซซิ่งร้อยเอ็ด 2.ฟ้อนร้อยเอ็ดเพชรงาม-ฟ้อนโหวต 3.อะเมซซิ่งไทยแลนด์ 4.Thailand of smile เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเทศไทย

ลงผู้ว่าฯ กระโดดลงมานำขบวนไปขายข้าวเองอย่างนี้ ศักดิ์ศรีข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ดจากทุ่งกุลาร้องไห้คงยากที่ใครจะมาแข่งขันได้.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้