วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เกาให้ถูกที่คัน

เกาให้ถูกที่คัน

โดย สหบาท
8 พ.ค. 2558 05:01 น.
  • Share:

ในอดีตทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน คนไทยเราอยู่กันอย่างพี่อย่างน้อง มีความรัก ความสามัคคี มีความเอื้ออาทรให้แก่กัน การปกครองดูแลกันก็ง่ายๆ แก้ปัญหาต่างๆ จบกันได้ในชุมชน อาศัยผู้นำทางธรรมชาติ ผู้นำตามกฎหมาย ซึ่งรู้จักคุ้นเคยกันทั้งชุมชน ทุกคนเคารพกฎหมาย และเคารพสิทธิของผู้อื่น

วันเวลาผ่านไป มีความก้าวหน้าทั้งเรื่องการศึกษา ความเจริญทางวัตถุ ยกย่องเชิดชูนับถือแก่ผู้มีเงิน มีอำนาจ มีฐานะทางสังคม สิ่งดีๆ ที่มีในอดีตลบเลือนหายไป ความสามัคคีของคนในชุมชนเหือดหายไปเรื่อยๆ

ยิ่งบ้านเมืองเจริญทางวัตถุมาก การเมืองเริ่มมีบทบาท ความเสื่อมถอยเริ่มเข้ามา แล้วอะไรคือสาเหตุของความล้มเหลว คำตอบง่ายๆคือ เราไม่เคยสร้างคนของเราให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม

ใส่แต่ความรู้ เพื่อไปแข่งขันในสังคมแห่งการดิ้นรนแข่งขัน หางานทำ หาเงินมาจุนเจือครอบครัว สร้างฐานะ เราลืมเรื่องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การสร้างจิตสำนึกความมีวินัย รู้บทบาทอำนาจหน้าที่ของตนและคนอื่น

คนไทยที่เติบโตขึ้นมาในยุคนี้ คือ คนที่ถูกเปลี่ยนผ่านของระบบการศึกษา ระบบการสร้างคน สร้างสังคม ในยุคที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 40 ปี วันนี้ปัญหาใหญ่สังคม เกิดจากปัญหาตั้งแต่รากหญ้า ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม เริ่มจากการดิ้นรนของคนในครอบครัวเล็กๆ ไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดู ไม่สนใจเคารพกฎหมาย

ทำให้เด็กเยาวชนซึมซับจากสื่อภายนอก คนในสังคมเองก็ไม่ใส่ใจปัญหาของสังคม ธุระไม่ใช้ อ้างสิทธิ ไม่สนใจกฎหมาย ปัญหาต่างๆ จึงยังคงอยู่ และมีแนวโน้มที่ไม่ดีขึ้น ทั้งเรื่องยาเสพติด ตัดไม้ทำลายป่า การละเมิดทางเพศ การทุจริตคอร์รัปชัน ม็อบ ยิ่งมีช่อง “โซเชียลมีเดีย” เป็นปัญหาที่คิดแก้ตามกันไม่ทัน

รัฐบาลต้องสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างวินัย สร้างมาตรฐานไม่ยอมรับคนที่ร่ำรวย แต่ไร้คุณธรรม ไร้ความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ช่วยเหลือคนผิด การแก้ปัญหาต่างๆก็จะตรงจุด ไม่ต่างคนต่างทำ แต่ไร้ทิศทาง

ไม่ต่างจากการ “ปฏิรูปตำรวจ” ที่มีคนช่วยคิด แต่ไม่ถามคนที่อยู่ปฏิบัติงาน และคนที่คิดไม่มีความเข้าใจ

ต้องถามว่า ความเชื่อถือและศรัทธาตำรวจ ลดลง เพราะไม่กล้าบังคับใช้กฎหมายกับทุกคนทุกกลุ่ม

หลายปีที่ผ่านมา ตำรวจอยู่ในสภาพ “จำเลยสังคม” ถูกมองอยู่ภายใต้การครอบงำของนักการเมือง เป็นเงื่อนไขของรัฐบาลเล่นงานฝ่ายตรงข้าม ถูกครอบงำในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจทุกระดับชั้น

ต้นเหตุของปัญหาคือ การแทรกแซงทางการเมืองทุกเรื่องทุกสถานการณ์

แต่กลับไม่คิดเกาให้ถูกที่คัน...แล้วเมื่อไรจะแก้ปัญหากันได้.

สหบาท

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้