ข่าว

วิดีโอ

คาดสินเชื่อภาคครัวเรือนพุ่ง

แบงก์เพิ่มความเข้มงวดหวั่นหนี้เน่าตามหลอน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า ธปท.ได้ออกรายงานผลการสำรวจภาวะและแนวโน้มสินเชื่อ ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลงานด้านสินเชื่อของสถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (นอนแบงก์) พบว่า ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2558 สถาบันการเงินคาดว่า ความต้องการสินเชื่อภาคครัวเรือนทุกประเภทจะปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อการบริโภคอื่นๆ แต่จะเพิ่มความเข้มงวดมาตรฐานการให้สินเชื่อแก่ภาคครัวเรือนขึ้นอีกในเกือบทุกประเภทและระมัดระวังมากขึ้นในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ภาคธุรกิจ

ทั้งนี้ ในไตรมาส 2 ของปีนี้ สถาบันการเงินส่วนใหญ่คาดว่าจะเพิ่มความเข้มงวดมาตรฐานการให้สินเชื่อแก่ภาคครัวเรือน ยกเว้นเพียงสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคอื่นๆ เนื่องจากสถาบันการเงินของรัฐบางแห่งมีนโยบายผ่อนคลายมาตรฐาน เพื่อช่วยพยุงการบริโภคภาคเอกชน โดยไตรมาสแรก ซึ่งต่อเนื่องหลายไตรมาส ทางสถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดปล่อยสินเชื่อให้แก่ภาคครัวเรือนโดยรวม ทำให้อัตราการอนุมัติสินเชื่ออยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

ส่วนหนึ่งสถาบันการเงินเกิดจากความกังวลภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้กู้จากภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง รายได้เกษตรที่อยู่ระดับต่ำ รวมถึงความกังวลต่อภาวะตลาดรถยนต์และตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยังชะลอตัวต่อเนื่อง และส่งผลให้ความต้องการสินเชื่อครัวเรือนโดยรวมลดลงในไตรมาสแรก โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อเพื่อการบริโภคอื่นๆ สอดคล้องกับการบริโภคภาคเอกชนและยอดขายรถยนต์ในประเทศยังอ่อนแอ

สำหรับความต้องการสินเชื่อภาคธุรกิจนั้น สถาบันการเงินคาดว่า ธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) จะต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้นบ้างในไตรมาส 2 ส่วนใหญ่ยังคงเป็นธุรกิจเน้นตลาดในประเทศ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาทิ การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า ธปท.ได้ออกรายงานผลการสำรวจภาวะและแนวโน้มสินเชื่อ ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลงานด้านสินเชื่อของสถาบันการเงิน... 7 พ.ค. 2558 01:04 7 พ.ค. 2558 01:04 ไทยรัฐ