ข่าว

วิดีโอ

อภ.เร่งทำลายน้ำเกลือ 1 ล้านขวด

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวถึงกรณีเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 ส่งผลให้โรงงานผลิตน้ำเกลือในประเทศไม่สามารถผลิตน้ำเกลือได้ ทำให้ อภ.ต้องจัดหาน้ำเกลือสำรองด้วยการนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของทุกโรงพยาบาลนั้นว่า เมื่อเข้าสู่ภาวะปกติพบว่ามีน้ำเกลือเหลือประมาณ 1 ล้านกว่าขวด และถึงแม้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลในสังกัด สธ.สั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำเกลือจาก อภ.แต่เมื่อคณะกรรมการบริหาร อภ. (บอร์ด อภ.) ตรวจสอบกลับพบว่าสินค้าลอตดังกล่าวจะหมดอายุในปี 2558 นี้ และน้ำเกลือลอตดังกล่าวถูกร้องเรียนเรื่องคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน จึงทำให้บอร์ด อภ.มีมติให้เลิกใช้ตั้งแต่ปลายปี 2554 ทั้งนี้ น้ำเกลือดังกล่าวได้สั่งซื้อมาจากโรงงานที่ประเทศอินเดีย ทำให้แพ็กเกจไม่คุ้นเคย และพบว่ามีปัญหาการเปลี่ยนสีและตกตะกอน บอร์ด อภ.จึงมีมติเลิกใช้สินค้าดังกล่าว

นพ.นพพรกล่าวต่อว่า การซื้อน้ำเกลือถือว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งกระบวนการในการซื้อมีการตรวจสอบคุณภาพแล้ว แต่เนื่องจากเป็นการสั่งซื้อ แบบฉุกเฉินจึงพบการร้องเรียนเรื่องคุณภาพตามมา ขณะนี้บอร์ด อภ.ได้ตัดสินใจจะทำลายน้ำเกลือดังกล่าว แต่ต้องรอเอกสารทางกฎหมายยืนยันว่าสามารถทำได้เพื่อให้เกิดความชัดเจน และจะทำลายอย่างถูกต้อง คำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องว่าจ้างบริษัทให้มาทำลายต่อไป สำหรับการเรียกร้องค่า เสียหายจากบริษัทผู้ผลิตไม่สามารถหาเอกสารบางอย่างได้ ซึ่งในอนาคตจะปรับเปลี่ยนระบบการสั่งซื้อ ให้มีเอกสารถูกต้องตามกระบวนการต่อไป.

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวถึงกรณีเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 ส่งผลให้โรงงานผลิตน้ำเกลือในประเทศไม่สามารถผลิตน้ำเกลือได้... 7 พ.ค. 2558 00:23 7 พ.ค. 2558 00:23 ไทยรัฐ