วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ร่าง กม.ธรรมศาสตร์เข้าสภาวาระ 2-3

ร่าง กม.ธรรมศาสตร์เข้าสภาวาระ 2-3

  • Share:

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ตัวแทนนักศึกษาเรียกร้องขอมีส่วนร่วมในร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจะมีการล่ารายชื่อนักศึกษาเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ชะลอการออกนอกระบบของ มธ.นั้น คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทำความเข้าใจกับนักศึกษาแล้ว โดยร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกฤษฎีกา และผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็ได้มีการปรับแก้ไม่ให้มีตัวแทนนักศึกษาร่วมเป็นกรรมการสภาฯ และไม่มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของสภาฯ เพราะเห็นว่าหากให้นักศึกษาเข้าไปร่วมเป็นกรรมการสภาฯ อาจจะไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการพิจารณาเรื่องที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.นี้จะเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. วาระที่ 2 และ 3 ในวันที่ 7 พ.ค.นี้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้