วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศอ.บต.โชว์ผลงาน 6 เดือน ลดเหตุความไม่สงบลง 60%

ศอ.บต.โชว์ผลงาน 6 เดือน ลดเหตุความไม่สงบลง 60%

  • Share:

เลขาธิการ ศอ.บต. ตั้งโต๊ะแถลงผลงาน 6 เดือน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดลงถึงร้อยละ 60...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 พ.ค. 58 นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. นำคณะแถลงผลงาน ห้วงเดือน พ.ย. 2557 - เม.ย.2558 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมใหญ่ ศอ.บต.ว่า หลังดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทำให้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ดีขึ้น ส่วนการพัฒนา แก้ไขปัญหาตามนโยบายรัฐบาลคือ การบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบาย การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ที่ให้เร่งแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ ได้น้อมนำยุทธศาสตร์ พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง" มาปฏิบัติงาน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อคืนความสันติสุขให้จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ การดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา ส่งผลให้การพัฒนา งานด้านความมั่นคงในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดเอกภาพในการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชน ทั้งในด้านการขับเคลื่อนนโยบาย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา ตลอดจนการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในระดับพื้นที่ ให้เห็นความมุ่งมั่น ตั้งใจ และความจริงใจของรัฐบาลในการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง

"ทำให้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงถึง ร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับห้วงเดือนเดียวกันของปีก่อน" นายภาณุ กล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้