ข่าว
100 year

ส้มโชกุนพันธุ์ใหม่...ไร้เมล็ด...!!!

ดอกสะแบง7 พ.ค. 2558 05:01 น.
SHARE

กรมวิชาการเกษตร...มีภารกิจในการพัฒนาพันธุ์พืช เพื่อให้ได้พันธุ์ที่ดี สามารถปลูกและให้ผลิตในแต่ภูมิประเทศ อีกทั้ง ผลผลิตมีคุณภาพเหมาะสมต่อการบริโภค และหรืออุตสาหกรรม...

...เป็นเวลากว่า 15 ปี ที่กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ส้มโชกุนหรือส้มสายน้ำผึ้ง เพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ที่ดี เป็นที่ต้องการแก่ผู้บริโภค เพื่อสร้างเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรในการผลิตส้มเขียวหวานคุณภาพป้อนตลาด....โดยเฉพาะโมเดิร์นเทรด (Modern Trade)

ล่าสุดได้ใช้เทคโนโลยีด้านการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ (Mutation) ด้วยการฉายรังสีแกมมา และก็ได้รับความสำเร็จไปได้ขั้นตอนหนึ่งเป็น ส้มไม่มีเมล็ด โดยให้ชื่อสายพันธุ์เป็นโค้ดว่า A4V3-22-2...!!

คุณทรงพล สมศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวน สำนักผู้เชี่ยวชาญฯ บอกถึงเรื่องนี้ว่า... ส้มโชกุนพันธุ์การค้าในปัจจุบันส่วนใหญ่มีจำนวนเมล็ดมากถึง 25 เมล็ด/ผล สำหรับส้มโชกุนพันธุ์ใหม่นี้ มีลักษณะเด่นคือ พบ จำนวนเมล็ดภายในผลน้อยมาก ราวๆ 1–2 เมล็ด/ผล หรือบางผลไม่มีเมล็ดเลย

“...ส้มโชกุนไร้เมล็ด A4V3–22–2 เกิดจากการนำกิ่งพันธุ์ส้มโชกุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรแพร่มาฉายรังสีแบบเฉียบพลัน (Acute) ด้วยปริมาณรังสีแกมมา 4 กิโลแล็ด (Krad) หรือประมาณ 40 เกรย์

...ในปี 2543 จึงได้นำไปติดตากับต้นตอส้ม แล้วลงปลูกในแปลงทดลองที่ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นจึงตัดกิ่งแบบ Cutting back จากรุ่น M1V0 โดยตัดกิ่งตาและปล่อยให้แตกตาใหม่เป็นรุ่น M1V1 แล้วตัดแต่งกิ่งจนถึงรุ่น M1V4

...เมื่อเริ่มให้ผลผลิตได้ทำการตรวจสอบคุณภาพผลและคัดเลือกต้นที่ไม่มีเมล็ดหรือมีเมล็ดน้อย ปลูกเปรียบเทียบกับพันธุ์การค้า ในช่วงระหว่างปี 2553 ถึง 2558...”

ผลจากการทดสอบ...ปรากฏว่า ส้มพันธุ์ใหม่นี้สามารถปลูกได้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของไทย อย่างที่ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ และจังหวัดอื่นๆ ที่มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียง

ปัจจุบัน...กรมวิชาการเกษตรมีต้นแม่พันธุ์ส้มโชกุนไร้เมล็ดอยู่ 12 ต้น สามารถขยายการผลิตตาได้กว่า 1,200 ตา เพื่อขยายพันธุ์สู่แปลงปลูกจริงเพื่อการค้า...

...ตอนนี้ส้ม A4V3-22-2 อยู่ระหว่าง เตรียมยื่นเสนอให้คณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช พิจารณาประกาศเป็นพันธุ์พืชแนะนำของกรมวิชาการเกษตร พร้อมยื่นจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช...

หากเกษตรกรสนใจ...ถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ โทร. 0-5345-1441-2...เวลาราชการ!!

ดอกสะแบง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินดอกสะแบงส้มโชกุนพันธุ์ใหม่ไร้เมล็ดส้มโชกุนคอลัมน์ฉบับพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้