วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คุ้มค่าทั้งเงินและเวลา

คุ้มค่าทั้งเงินและเวลา

  • Share:

กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ เดินมาถึงจุดสำคัญอีกจุดหนึ่ง เมื่อสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เตรียมเสนอคำแปรญัตติขอแก้ไข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เตรียมเสนอความเห็น เช่นเดียวกับคณะรัฐมนตรี และ คสช.ขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกร้องดังมากขึ้นจากทั้งฝ่ายนักวิชาการ นักการเมือง รวมทั้ง สปช. และ สนช. ให้ประชาชนออกเสียงประชามติ

จากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในขณะนี้ ฟังดูคล้ายกับว่ามีโอกาสเป็นไปได้ ที่ร่างรัฐธรรมนูญจะไม่ผ่าน สปช. หากไม่มีการแก้ไขประเด็นสำคัญที่เสนอต่างจากก่อนหน้านี้ที่หลายฝ่ายเชื่อว่าผ่านแน่ เพราะ สปช. กับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต่างลงเรือแป๊ะลำเดียวกันถ้าไม่ผ่านทั้งสองฝ่ายจะต้องสิ้นสภาพไปด้วยกันพร้อมกับร่างรัฐธรรมนูญที่ตกไป ต้องเริ่มต้นกันใหม่

แต่ถึงวันนี้อาจมีสมาชิก สปช.บางส่วนพร้อมจะคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ โดยไม่สนใจว่าจะได้สืบทอดอำนาจด้วยการเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือองค์กรอื่นๆหรือไม่ ส่วนประเด็นที่อาจเป็น “จุดตาย” ของร่างรัฐธรรมนูญยังคงจะเป็นเรื่องเดิมๆคือการคัดค้าน “คนนอก” เป็นนายกรัฐมนตรี วิธีการเลือกตั้ง ส.ส. และที่มาของ ส.ว. เป็นต้น

ผู้นำใน สนช. บางคนยอมรับนายกฯคนนอกได้ แต่ต้องเขียนให้ชัดเจนว่าเป็นได้แต่เฉพาะในสถานการณ์วิกฤติเท่านั้น แต่คณะกรรมาธิการยกร่างฯ เคยบอกว่าเขียนไม่ได้เพราะจะมีปัญหา จึงต้องเปิดอ้าซ่าให้ “ใครก็ได้” เป็นนายกฯได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะยามวิกฤติหรือยามปกติ ขอแต่เพียงได้รับคะแนนเสียง ส.ส. ถึง 2 ใน 3 โดยไม่ต้องลงเลือกตั้งใดๆ

มักจะอ้างกันว่าผู้ที่คัดค้านร่างรัฐธรรมนูญเป็นนักการเมืองที่กลัวสูญเสียอำนาจและผลประโยชน์ แต่ข้อเท็จจริงก็คือผู้ที่คัดค้านแข็งขันที่สุด ได้แก่ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สองคณะใน สปช. ซึ่งเป็นนักวิชาการและนักกฎหมาย อีกทั้งโพลของ กมธ. ยกร่างเอง ก็พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ เห็นว่านายกฯต้องมาจากเลือกตั้ง ส.ว.ให้เลือกตั้งทั้งหมด และให้เลือกตั้ง ส.ส. แบบเดิม

เมื่อ กมธ.กับฝ่ายค้านต่างยืนยันในจุดยืนของตน การให้ประชาชนออกเสียงประชามติ จึงเป็นทางออกที่ถูกต้องที่สุด ถึงแม้อาจจะเสียเวลาไปบ้างประมาณ 3–4 เดือน เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว เปิดช่องให้มีการลงประชามติ และเปิดการรณรงค์ในหมู่ประชาชน รวมทั้งต้องเสียงบประมาณราว 3 พันล้านบาท แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าเพื่อประชาธิปไตยและปรองดอง

การรณรงค์ออกเสียงประชามติ จะทำให้คนไทยทั้งประเทศมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการจัดทำกติกาการปกครองสูงสุด ไม่ใช่ร่วมแค่เป็นพิธีกรรม 3–4 เดือนที่เสียไป เป็นโอกาสที่ดี ที่จะเปิดอภิปรายกันในทุกประเด็นที่เห็นต่าง และทำให้รัฐธรรมนูญเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพราะผ่านความเห็นชอบของประชาชน รัฐธรรมนูญมีความศักดิ์สิทธิ์ และอาจสร้างความปรองดอง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้