วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  • Share:


เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลประจำปี 2558 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 5 พ.ค. ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ โดยเสด็จด้วย และปีนี้นับเป็นปีที่ 65 แห่งการราชาภิเษก.

คุณอาจสนใจข่าวนี้