วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สัตวแพทย์ปศุสัตว์ขาดแคลน-จี้ท้องถิ่นหนุนอาชีพ

สัตวแพทย์ปศุสัตว์ขาดแคลน-จี้ท้องถิ่นหนุนอาชีพ

  • Share:

ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยพบปัญหาการขาดแคลนสัตวแพทย์ด้านปศุสัตว์ หรือสัตวแพทย์ที่ต้องดูแลสัตว์ใหญ่ เช่น ควาย วัว สุกร ม้า เป็นต้น โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดต่างๆ หรือกลุ่มธุรกิจทำฟาร์ม จะขาดแคลนสัตวแพทย์ดูแลสัตว์ใหญ่ แม้จะมีนิสิตนักศึกษาเข้าเรียนสัตวแพทย์มากขึ้นเรื่อยๆ แต่ส่วนใหญ่กลับเลือกที่จะดูแลสัตว์เล็ก เช่น สุนัข แมว และเปิดคลินิกของตนเอง หรือทำงานโรงพยาบาลสัตว์ในตัวเมืองมากกว่า เพราะการดูแลสัตว์เล็กง่าย สบายกว่า เงินดีกว่า อีกทั้งกลุ่มคนที่เลี้ยงสัตว์เล็กก็มีจำนวนมาก รวมถึงการทำงานในส่วนปศุสัตว์ ส่วนใหญ่ต้องออกนอกพื้นที่ เป็นงานที่เหนื่อยและหนัก ทำให้นักศึกษาไม่เลือกเรียน

คณบดีคณะสัตวแพทย์ มก.กล่าวต่อว่า ขณะนี้มีนิสิตเลือกเรียนปศุสัตว์เพียง 10-20% เท่านั้น และมีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆ จะทำให้อนาคตประเทศไทยขาดแคลนสัตวแพทย์ปศุสัตว์มากขึ้น ทั้งที่สัตว์ใหญ่มีความจำเป็นทั้งด้านความเป็นอยู่ อาหาร และด้านเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงพยายามผลักดัน ส่งเสริมให้นักศึกษาหันมาเลือกเรียนสัตวแพทย์ด้านปศุสัตว์มากขึ้น โดยจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา เปิดโอกาสให้นิสิตลงพื้นที่เรียนรู้การดูแล รักษาสัตว์ใหญ่ ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งกระตุ้นให้เห็นความสำคัญในการทำงานด้านปศุสัตว์ ขณะเดียวกันภาครัฐ หน่วยงานราชการในท้องถิ่นก็ต้องมีแนวทางส่งเสริม สนับสนุน ทั้งเรื่องค่าตอบแทน ความเป็นอยู่ให้แก่ปศุสัตว์ด้วย ยอมรับว่าสัตวแพทย์ด้านปศุสัตว์เป็นอาชีพที่มักถูกละเลย.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้