ข่าว

วิดีโอ

จวนสร้างจรวด ความเร็วใกล้แสง

วงการใกล้ชิดเปิดเผยว่า องค์การอวกาศสหรัฐฯ อาจจะได้รับความสำเร็จ ในการทดลองแบบการเดินทางในอวกาศแบบหนึ่ง สามารถพามนุษย์เดินทางไปถึงดวงจันทร์ได้ภายในเวลา 2–3 ชั่วโมงสั้นๆ และขั้นต่อไปมันจะช่วยให้เราสามารถเดินทางด้วยความเร็วใกล้กับแสงได้

องค์การสามารถสร้างแรงขับแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาได้ ด้วยเทคโนโลยีที่ไม่อาจจะใช้ความรู้ทางด้านฟิสิกส์ในปัจจุบันทำความเข้าใจได้ แต่ในการทดลองภายใต้การควบคุม ในภาวะที่คล้ายกับในอวกาศหนหนึ่ง ก็เพียงพอแล้วที่จะลงมือทำ เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าโครงการนี้ใช้งานได้

วงการเปิดเผยต่อไปว่า เครื่องยนต์นี้สามารถจะนำส่งวัตถุ ทะลุทะลวงไปในอากาศ ด้วยการใช้แม่เหล็กสร้างพลังไมโครเวฟ ส่งผ่านเครื่องอีกอย่างหนึ่ง สร้างแรงขับดันขึ้น หากโครงการนี้สำเร็จลง ก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องที่จรวดอวกาศต้องขนเชื้อเพลิงไปกับตัวด้วย เป็นปัญหาทำให้ไม่อาจเดินทางด้วยความเร็วและเป็นระยะทางไกลในปัจจุบัน.

วงการใกล้ชิดเปิดเผยว่า องค์การอวกาศสหรัฐฯ อาจจะได้รับความสำเร็จ ในการทดลองแบบการเดินทางในอวกาศแบบหนึ่ง สามารถพามนุษย์เดินทางไปถึงดวงจันทร์ได้ภายในเวลา 2–3 ชั่วโมงสั้นๆ 5 พ.ค. 2558 13:24 5 พ.ค. 2558 13:32 ไทยรัฐ