ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ผู้นำชุมชน 55.4% หนุนทำประชามติ รธน. เชื่อมีผลดี ชง คสช.เป็นเจ้าภาพ

  ไทยรัฐออนไลน์4 พ.ค. 2558 14:18 น.
  SHARE

  มาสเตอร์โพลล์ เผยแกนนำชุมชนส่วนใหญ่ติดตามร่าง รธน.ฉบับใหม่ ชี้เป็นเรื่องสำคัญของประเทศ 55.4% เห็นด้วยทำประชามติ เชื่อมีผลดีในการให้ประชาชนมีส่วนร่วม ให้ คสช.เป็นเจ้าภาพดำเนินการ ยอมรับได้แก้ รธน.ให้เสร็จ ก่อนให้มีเลือกตั้งใหม่...

  เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 58 รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์ เรื่องความคิดเห็นของแกนนำชุมชนต่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่และการทำประชามติ : จำนวนทั้งสิ้น 1,080 ตัวอย่าง จาก 19 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงราย แพร่ ลำปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครราชสีมา มหาสารคาม ยโสธร หนองคาย อำนาจเจริญ อ่างทอง ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี นนทบุรี นครศรีธรรมราช ระนอง และสุราษฎร์ธานี โดยพบว่าทุกวัน/เกือบทุกวัน แกนนำชุมชนร้อยละ 54.7 ระบุติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ในขณะที่ร้อยละ 28.8 ระบุติดตาม 3-4 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 11.3 ระบุติดตาม 1-2 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 4.3 ระบุน้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง และร้อยละ 0.9 ระบุไม่ได้ติดตามเลย

  ส่วนความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรก โดยให้แกนนำชุมชนระบุว่าข้อความใดที่ตรงกับความรู้สึกของตนเองมากที่สุด เมื่อพูดถึงร่างรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับแรกนี้ ผลการสำรวจพบว่าแกนนำชุมชน ร้อยละ 38.2 ระบุเป็นเรื่องที่สนใจติดตามมากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 33.9 ระบุรู้สึกชื่นชมมากที่สุด ร้อยละ 10.0 ระบุรู้สึกเบื่อหน่ายมากที่สุด ร้อยละ 5.6 ระบุรู้สึกตำหนิมากที่สุด และร้อยละ 12.3 ระบุเฉยๆ ไม่ได้รู้สึกอะไร

  เมื่อสอบถามว่า การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของประเทศตอนนี้ ผลการสำรวจพบว่า แกนนำชุมชนร้อยละ 94.7 ระบุเห็นด้วย ในขณะที่ร้อยละ 5.3 ระบุไม่เห็นด้วย สำหรับประเด็น วิตกกังวลต่อผลกระทบจากเคลื่อนไหวคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญนั้น พบว่าร้อยละ 48.1 ระบุเห็นด้วย ในขณะที่ร้อยละ 51.9 ระบุไม่เห็นด้วย ประเด็น เครียดเรื่องการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ พบว่า ร้อยละ 56.2 ระบุเห็นด้วย ในขณะที่ร้อยละ 43.8 ระบุไม่เห็นด้วย ประเด็น ขัดแย้งกับคนในครอบครัวเรื่องการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ พบว่าร้อยละ 24.3 ระบุเห็นด้วย ในขณะที่ร้อยละ 75.7 ระบุไม่เห็นด้วย

  ประเด็น ขัดแย้งกับเพื่อนบ้านเรื่องการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ พบว่าร้อยละ 23.2 ระบุเห็นด้วย ในขณะที่ร้อยละ 76.8 ระบุไม่เห็นด้วย ประเด็น ขัดแย้งกับคนอื่นๆ ในที่ทำงานเรื่องการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ พบว่าร้อยละ 26.0 ระบุเห็นด้วย ในขณะที่ร้อยละ 74.0 ระบุไม่เห็นด้วย ประเด็น รู้สึกอึดอัดกับบรรยากาศการเมืองขณะนี้ พบว่าร้อยละ 48.2 ระบุเห็นด้วย ในขณะที่ร้อยละ 51.8 ระบุไม่เห็นด้วย ประเด็น รู้สึกอึดอัดกับพฤติกรรมของนักการเมืองขณะนี้ พบว่าร้อยละ 56.4 ระบุเห็นด้วย ในขณะที่ร้อยละ 43.6 ระบุไม่เห็นด้วย

  สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีที่มีการออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับแรกนี้นั้น ผลการสำรวจพบว่า แกนนำชุมชน ร้อยละ 55.4 ระบุเห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่า ยังมีบางประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน/ประชาชนรากหญ้าจะได้มีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างแท้จริง/คิดว่าการทำประชามติก่อนจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งในอนาคตได้/อยากให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนทุกฝ่ายยอมรับได้จริงๆ

  ทั้งนี้ แกนนำชุมชนประมาณ 1 ใน 3 คือร้อยละ 39.4 ระบุไม่เห็นด้วย เพราะไม่อยากให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอีก/เชื่อมั่นในการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีมากกว่าอย่างอื่น/คิดว่าการออกมาเคลื่อนไหวในขณะนี้มีวาระซ่อนเร้นอย่างอื่นๆ ในขณะที่ร้อยละ 5.2 ไม่ระบุความคิดเห็น

  เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลดี-ผลเสียของการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่นั้น พบว่า แกนนำชุมชนมากกว่า 2 ใน 3 คือร้อยละ 79.2 ระบุเชื่อว่ามีผลดีมากกว่า โดยระบุเหตุผลว่า ประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่แรก/จะได้ความคิดเห็นที่หลากหลายไปแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์มากที่สุด/เชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีจะสามารถควบคุมการทำประชามติให้โปร่งใสและเป็นธรรมได้/ ทำตอนนี้ ดีกว่าทำหลังเลือกตั้ง อาจจะวุ่นวายมากกว่านี้

  ในขณะที่ร้อยละ 9.7 ระบุเชื่อว่ามีผลเสียมากกว่า เพราะอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองอีก/ไม่แน่ใจในความโปร่งใสของการทำประชามติ/เกรงว่าจะยืดเวลาการเลือกตั้งออกไปอีก/อาจทำให้เกิดการแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอีก/เกรงว่ารัฐบาลจะคุมสถานการณ์ไม่อยู่/บ้านเมืองเพิ่งจะเริ่มสงบ ไม่อยากให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นมาอีก/ต้องการความสงบ ยังไม่อยากให้มีการทำประชามติตอนนี้ และร้อยละ 11.1 ระบุไม่มีความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว

  ประเด็นสำคัญที่น่าพิจารณา เมื่อสอบถามความคิดเห็นถึง หน่วยงานที่มีความเชื่อมั่นว่าจะเป็นเจ้าภาพในการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญได้อย่างโปร่งใสตรงไปตรงมานั้น พบว่า แกนนำชุมชนร้อยละ 42.6 ระบุเชื่อมั่นในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รองลงมาคือร้อยละ 18.9 ระบุรัฐบาล ร้อยละ 14.7 ระบุสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ร้อยละ 13.8 ระบุคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร้อยละ 6.3 ระบุคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และร้อยละ 7.7 ระบุอื่นๆ อาทิ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) /ใครก็ได้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย/ตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบโดยตรง

  ประเด็นสำคัญสุดท้าย จะยอมรับได้หรือไม่หากจะต้องดำเนินการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญให้เรียบร้อยและประกาศใช้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ ผลการสำรวจพบว่า แกนนำชุมชนส่วนใหญ่ คือร้อยละ 83.3 ระบุยอมรับได้ โดยให้เหตุผลว่าอยากให้บ้านเมืองเรียบร้อยและพร้อมจริงๆ ก่อนที่จะเลือกตั้งใหม่/อยากให้บ้านเมืองเข้าที่เข้าทางก่อน/การเลือกตั้งจะได้ไม่มีปัญหา/จะได้ไม่เกิดความขัดแย้งอีก/ให้มีกฎกติกาที่ชัดเจนก่อน บ้านเมืองจะได้ก้าวหน้าไปจริงๆ/รัฐธรรมนูญเป็นหลักสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ต้องทำให้สมบูรณ์ที่สุด

  ทั้งนี้ มีเพียงร้อยละ 2.5 ที่ระบุยอมรับไม่ได้ เพราะอยากได้รัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งจริงๆ/เลือกตั้งแล้วค่อยแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ได้/เกรงว่าจะใช้เวลานานเกินไป ในขณะที่ร้อยละ 14.2 ระบุไม่มีความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวนี้

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ร่างรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญใหม่โพลทำประชามติรัฐธรรมนูญแกนนำชุมชนผลสำรวจความคิดเห็นความเห็นร่างรัฐธรรมนูญรธน.แก้ร่างรธน.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุลข่าวการเมืองข่าวไทยรัฐออนไลน์มาสเตอร์โพลล์

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 18:26 น.