ข่าว

วิดีโอ

ไทยส่ง C-130 อีก 2 ลำช่วยเนปาล-ของพระราชทาน 'สมเด็จพระเทพฯ'

พรุ่งนี้ไทยส่งเรือบิน C-130 อีก 2 ลำ ช่วยเนปาล คาดถึงเช้าตรู่ พร้อมเต็นท์ ผ้าพลาสติกปูนอนขนาดใหญ่ น้ำดื่ม รวมทั้งสิ่งของพระราชทานจาก "สมเด็จพระเทพฯ"...

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. กระทรวงการต่างประเทศของไทย แจ้งข้อมูลและพัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวและการช่วยเหลือคนไทยในเนปาล ฉบับที่ 10 โดยระบุว่า ขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการกว่า 6,250 คน บาดเจ็บ 14,357 คน จำนวนบ้านเรือนพังทลาย 160,786 หลัง จำนวนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย 143,673 หลัง ส่วนจำนวนคนไทยที่พำนักอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ยังไม่เปลี่ยนแปลงจากการรายงานเดิม คือ 8 คน เจ้าหน้าที่และครอบครัวของสถานเอกอัครราชทูตฯ อีก 11 คน โดยขณะนี้ไม่มีคนไทยแจ้งขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

อย่างไรก็ดี ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยยังคงเปิดศูนย์ช่วยเหลือที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทยในกรุงกาฐมาณฑุต่อไป ซึ่งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติในเนปาล ได้มีการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (videoconference) กับศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นประจำวันทุกวัน เพื่อติดตามและประเมินการดำเนินการของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเนปาลในส่วนของไทย โดยหน่วยชุดบัญชาการกองทัพไทยได้ร่วมกับทีมเนปาล ญี่ปุ่น และเม็กซิโก ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ 10 กิโลเมตร ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่พบผู้รอดชีวิต หรือบาดเจ็บเพิ่มเติม ขณะที่หน่วยแพทย์ทหารที่ไปตั้งที่สินธุปาลโจกและสินธุโกต ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ ประมาณ 40 กิโลเมตร ได้ทำการรักษาพยาบาล จำนวน 181 คน นอกจากนี้ ยังจัดชุดแพทย์เผชิญเหตุบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ประสบภัยในศูนย์อพยพและพื้นที่ต่างๆ

ทั้งนี้ ทีมแพทย์ไทยเป็นชาติแรกที่เข้าไปในพื้นที่ ซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางไป-กลับ กว่า 9 ชั่วโมง และได้มอบยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้นำหมู่บ้าน ในส่วนหน่วยแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้งเต็นท์หน่วยแพทย์ขนาดใหญ่ทั้งหมด 2 หลัง อยู่บริเวณเชิงสะพานแม่น้ำอินทรปตี ตำบลซิปปะกัต จังหวัดสินธุปาลโจก ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ ประมาณ 60 กิโลเมตร ซึ่งมีบ้านเรือนกระจายเป็นหย่อมๆ และได้รับความเสียหายถึงร้อยละ 90 โดยมีแพทย์และล่ามอาสาสมัครจากประเทศเนปาลและศรีลังกามาร่วมปฏิบัติงาน มีผู้ป่วยมารับการรักษากว่า 170 ราย ส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุแผ่นดินไหว ประมาณ 80 กว่าราย รองลงมาเป็นโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง ท้องเสีย และโรคระบบทางเดินหายใจ

พร้อมทั้งระบุ วานนี้ (2 พ.ค.) ทีมแพทยสภา ประกอบด้วย แพทย์ 4 คน คณะของมหาเถรสมาคม นำโดย พระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เดินทางถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งทีมแพทยสภาจะตั้งฐานช่วยเหลือ โดยเน้นการช่วยในระยะปานกลาง

นอกจากนี้ ทางกองทัพอากาศจะจัดส่งเครื่องบิน C-130 จำนวน 2 ลำ เดินทางมาประเทศเนปาล ในวันที่ 4 พฤษภาคม คาดว่าจะออกจากสนามบินกองทัพอากาศในช่วงเวลาเช้าตรู่ โดยจะนำสิ่งของช่วยเหลือเนปาลเพิ่มเติม อาทิ เต็นท์ ผ้าพลาสติกปูนอนขนาดใหญ่ น้ำดื่ม อุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม รวมทั้งสิ่งของพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย ส่วนเงินบริจาคเข้าบัญชี “หัวใจไทย ส่งไปเนปาล” ณ เวลา 16.00 น. (2 พฤษภาคม ) จำนวน 106,747,126.39 บาท

พรุ่งนี้ไทยส่งเรือบิน C-130 อีก 2 ลำ ช่วยเนปาล คาดถึงเช้าตรู่ พร้อมเต็นท์ ผ้าพลาสติกปูนอนขนาดใหญ่ น้ำดื่ม รวมทั้งสิ่งของพระราชทานจาก "สมเด็จพระเทพฯ"... 3 พ.ค. 2558 15:26 3 พ.ค. 2558 16:03 ไทยรัฐ